Torrelles s’adhereix al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

Font: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
08/01/2016 - 00:00
L'Ajuntament atendrà les sol·licituds dels veïns que no puguin fer front al pagament dels subministres i en valorarà la situació per evitar-ne els tall.

L'Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha estat el darrer en adherir-se al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, que impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb l'objectiu d'evitar els talls en els subministraments energètics i d'aigua per falta de recursos econòmics. El projecte té un pressupost de 5 milions d'euros i s'acabarà quan s'hagi esgotat la quantitat destinada.

D'aquesta manera, el mateix consistori torrellenc podrà atendre els veïns que no puguin fer front al pagament de les factures d'electricitat, aigua o gas, valorarà la seva situació i avisarà a les companyies corresponents sobre la resolució definitiva. En els casos aprovats, serà el mateix Ajuntament el que efectuï el pagament de les factures de subministres en un període inferior a 30 dies.

Per poder adherir-se al programa, cal complir algun dels tres requisits: tenir més de 60 anys i gaudir de la pensió mínima de jubilació, la incapacitat permanent, la viduïtat, el Seguro obligatorio de vejez e invalidez, la pensió no contributiva de jubilació o la pensió no contributiva d'invalidesa; que tots els membres de la unitat familiar es trobin en situació d'atur, o no superar els ingressos bruts anuals establerts pel Govern per accedir al bo social.

Relacionats

Notícia

El projecte s’inclou als pressupostos participatius d’aquest mandat.

Notícia

La cinquena edició de la Taula de seguiment de l’emergència climàtica celebrada el passat 7 de març ha posat l’accent en l’Ecofeminisme i en la perspectiva de gènere per analitzar el model energètic actual.

Notícia

L'Ajuntament d'Abrera redueix la despesa energètica instal·lant plaques solars en edificis municipals. El municipi reduirà més de 350 tones de CO₂ cada any amb l'energia fotovoltaica i una caldera de biomassa

Butlletí