Torre de Claramunt implanta un servei porta a porta de trituració de restes vegetals i compostatge

Font: Ajuntament de Torre de Claramunt
25/11/2011 - 00:00

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt ha posat en marxa la segona fase d'implantació d'un innovador programa de tractament de la fracció orgànica (FORM) al municipi. 2.141 veïns dels nuclis de Vilanova d'Espoia, La Serra i Pinedes de l'Armengol - què representen el 50% de la població- s'incorporen ara aquest nou sistema de reciclatge i tractament de la fracció orgànica (FORM) i de la fracció vegetal triturada amb un sistema de gestió " porta a porta".

En concret, inicialment es repartiran 156 compostadors d'ús individual per parcel·les privades i 20 compostadors comunitaris de 800 litres que es col·locaran en espais públics. Pinedes de l'Armengol és el nucli on es concentra la major part dels habitants afectats, és un nucli format per habitatges unifamiliars amb jardí.

L'objectiu plantejat és reciclar in-situ les restes orgàniques i la fracció vegetal generades pels veïns i grans productors dels nuclis que disposen de compostadors comunitaris i individuals amb una qualitat del residu orgànic i vegetal del 90%. També es persegueix un altre objectiu que és ser més sostenibles tant econòmicament com ambientalment, ja que no es transportaran ni recolliran residus, tots es gestionaran en el mateix lloc on s'han generat. Cal destacar que els compostadors permetran el tractament dels residus orgànics que seran barrejats amb les restes vegetals que provenen dels propis jardins i horts dels particulars, de forma que amb aquesta barreja i una òptima cura del procés s'obtindrà adob orgànic per autoconsum a la mateixa propietat privada.

Paral·lelament l'Ajuntament de la Torre també canviarà el model de gestió actual que fa dels residus vegetals. Actualment aquests residus es recullen amb uns punts establerts a la via pública, i això comporta diferents problemes: mal ús d'aquests contenidors que fa que hi vagin a parar residus que no són vegetals, ús dels contenidors per part d'usuaris que no són del municipi... El nou sistema que posarà en marxa l'Ajuntament és un servei de trituració de restes vegetals llenyoses, a càrrec de l'empresa Ambiens, com: branques d'arbres o arbustos d'esporgar, rosers, palmeres...

Així doncs, els veïns que tinguin aquest tipus de residus hauran de fer feixos, lligar-los amb els cordills facilitats per l'Ajuntament, trucar al telf. 646 341 176 o bé a través d'un formulari web per demanar el servei i treure'n un màxim de 6 davant de casa per tal que el servei els pugui triturar. A més a més, els veïns si volen, es podran quedar el residu triturat per fer compostatge o mulching orgànic. El personal del servei de trituració a més a més farà el manteniment dels compostadors comunitaris instal·lats al municipi.

Amb aquesta experiència pel que fa a les restes orgàniques i residus vegetals es vol aconseguir fer un tractament molt més sostenible dels residus generats i alhora rebaixar costos en els serveis municipals de recollida de brossa. Amb un bon ús d'aquests sistemes l'Ajuntament pot tenir una informació individualitzada de cada finca o veí, que en el futur pot revertir en una baixada de les taxes de la brossa.

 

Relacionats

Notícia

Gran èxit els tallers sobre reciclatge domèstic per a persones grans dels centres residencials d'Igualada.

Notícia

Es tracta d’una iniciativa que vol donar suport als professionals d’hotels, restaurants i bars de la ciutat en la correcta gestió dels residus que generen. Informadors d’Ecovidrio visitaran els establiments del sector els propers dies.

Notícia

S'han realitzat diversos tallers per a nens i nenes amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de separar els residus i les conseqüències de males pràctiques.

Butlletí