Torna a obrir-se al públic el marge dret del Parc Fluvial del Besòs

Font: Diputació de Barcelona
03/10/2011 - 00:00
El cap de setmana del pont de Tots Sants, la Diputació de Barcelona va tornar a obrir al públic els accessos al Parc Fluvial del Besòs des de Barcelona i Sant Adrià de Besòs que permeten gaudir dels quatre quilòmetres de zona d'ús públic del marge dret d'aquest parc.

Aquesta zona ha estat tancada al públic a causa de les obres d'instal·lació d'un gasoducte per a l'abastiment de gas als dos nous grups de la central de cicle combinat de Sant Adrià de Besòs.

Un cop finalitzats els treballs de col·locació de la canonada de 700 mm de secció, l'empresa ENAGAS promotora de l'obra ha refet les instal·lacions, paviments i elements del Parc afectats per les obres. En aquest sentit, cal destacar els treballs de jardineria efectuats per restituir el sistema de reg, el prat i la gespa malmesos a causa de les obres i el trànsit continuat de maquinària.

Amb aquesta restauració, tota la zona d'ús públic tant del marge esquerre com del dret del Parc Fluvial del Besòs torna a estar a disposició de les persones que vulguin gaudir d'aquest espai durant l'horari del Parc, i hi poden accedir des de qualsevol dels 20 accessos distribuïts a les dues vores del riu, des de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

Relacionats

Acte
10/05/2021 - 00:00
Centre Cultural Besòs. Josep Tarradellas, s/n. Sant Adrià del Besòs
Notícia

L’Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat està treballant juntament amb l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) i la Cooperativa Tarpuna un projecte centrat en l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental. L’alumnat participant en el projecte ha revisat si es fa prou bé la separació de residus a la ciutat participant en una Mapathon de residus. Les conclusions extretes subratllen que es necessita posar atenció a la gestió de residus, ja que la majoria de contenidors presentaven impureses.

Notícia

Durant el darrer any el preu de l’electricitat s’ha incrementat al voltant d’un 300% i l‘autoconsum s’ha posicionat com una de les solucions, ja que una família pot generar un estalvi energètic del 35% anual.

Butlletí