TMB vol ser referent de la mobilitat sostenible amb el nou Pla de Sostenibilitat

Font: Ajuntament de Barcelona

08/11/2010
TMB ha presentat el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental amb el qual pretén erigir-se com a referent en mobilitat sostenible a partir del treball per l'ecoeficiència, la qualitat de l'aire i la lluita contra el canvi climàtic i la cultura de la sostenibilitat.

L'ecoeficiència, la qualitat de l'aire i lluita contra el canvi climàtic i la cultura de la sostenibilitat són els tres eixos que articulen el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental que TMB ha presentat aquest dijous i a través del qual es vol consolidar com a referent en la mobilitat sostenible a la ciutat.

El pla preveu cohesionar les diverses actuacions i projectes que es porten a terme amb l'objectiu d'arribar a la màxima eficiència energètica i reduir l'impacte en el medi ambient.

D'entre les mesures, destaquen el disseny d'infraestructures sostenibles, el consum de menys combustible, la generació de menys contaminació i l'implantació de sistemes de recollida selectiva de residus, entre d'altres.

Les fites del pla
El principal objectiu de l'operador de transports és aplicar les noves tecnologies més eficients i menys contaminants als seus models de transport per convertir-se d'aquesta manera en referent de la mobilitat urbana sostenible.

El pla pretén també reduir l'impacte ambiental així com facilitar l'ús del transport públic entre la ciutadania en detriment del vehicle privat.

Relacionats

Butlletí