TMB vol ser la flota de transport en superfície més neta d’Europa

Transports Metropolitans de Barcelona instal·la dispositius anticontaminació a més de 500 autobusos dièsel

Font: TMB

10/11/2010 - 00:00

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està incorporant filtres d'alt rendiment per reduir les emissions d'òxids de nitrogen i partícules de 522 autobusos propulsats amb motor dièsel. Amb aquesta mesura -que s'ha presentat aquests 10 de novembre en una jornada a l'Institut Botànic de Barcelona-, juntament amb l'adquisició de més autobusos de gas natural comprimit i híbrids, TMB vol convertir-se en la flota de transport de superfície en la més neta d'Europa.

Els filtres eliminen al voltant del 90% de les partícules sòlides i més del 60% dels òxids de nitrogen, els dos contaminants procedents dels vehicles pesants que més afecten la salut de les persones. El resultat és, doncs, una disminució molt important de les emissions, més enllà dels requeriments de les normatives sobre qualitat ambiental.

Els 522 autobusos als quals s'està aplicant els filtres són els que tenen la qualificació Euro II i Euro III (anteriors, per tant, al 2005), i representen aproximadament la meitat de la flota de TMB. Amb l'accessori incorporat, passen a tenir un nivell d'emissions entre l'Euro V i la norma europea més exigent, l'EEV (vehicle net o ambientalment millorat, en anglès), segons les proves fetes al laboratori de l'IDIADA.

 Els filtres de partícules funcionen atrapant les partícules contingudes als gasos d'escapament del motor i cremant-les a l'interior d'un catalitzador. Al costat se situa un segon catalitzador que neutralitza els òxids de nitrogen dels gasos, barrejant-los amb una solució a base d'urea. Les característiques concretes, el funcionament i la col·locació dels dispositius de filtratge varien segons el fabricant.

Filtres instal·lats en 200 autobusos a finals d'any
TMB ha contractat fins ara 460 filtres combinats, als fabricants Eminox i Pirelli, amb la voluntat d'encarregar els 62 restants a primers de l'any vinent. La previsió és que a finals del 2010 ja hi haurà 200 autobusos actualitzats ambientalment amb la incorporació dels filtres. L'abril del 2011 tots els 522 autobusos hauran de tenir els filtres instal·lats. El conjunt de l'actuació té un cost total de 7,83 milions d'euros i compta amb el suport de Gas Natural Fenosa.

El projecte d'actualització ambiental de la flota dièsel de bus té l'origen en el Decret 152/2007 del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que conté el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis metropolitans, declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Entre d'altres mesures, s'hi establia la necessitat de reduir les emissions dels autobusos i camions que circulen per l'àrea metropolitana, perquè compleixin almenys la norma Euro IV.

Vuitanta cotxes més de gas natural comprimit el 2011
Juntament amb la instal·lació de filtres, TMB ha emprès altres accions per modernitzar ambientalment la flota d'autobusos, que van més enllà del que marca la normativa. Una de les més significatives és la substitució de 80 vehicles dièsel per un nombre idèntic de vehicles de gas natural comprimit, que arribaran a Barcelona els primers mesos del 2011. S'assolirà així a la xifra de 376 cotxes de gas natural comprimit, és a dir, el 35% de la flota. Són busos excepcionalment nets, ja que compleixen l'especificació internacional EEV..

D'altra banda, continua la conversió de la part més moderna de la flota dièsel en autobusos híbrids, mitjançant la incorporació de motors elèctrics, una operació que permet reduir al voltant del 20% les emissions i els consums de carburant. El projecte Retrofit, com s'anomena, pretén reconvertir 80 cotxes en híbrids, que també podran ser reconeguts com a EEV, igual que els híbrids adquirits com a vehicles nous.

Pla Director per a la Sostenibilitat Ambiental
Disposar d'una flota de bus respectuosa amb el medi ambient i contribuir així a la millora de la qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona és un és un dels objectius que TMB persegueix des de fa anys (des del 2000 es disposa de la certificació 14000 per la gestió ambiental de l'autobús a la via pública)i que ara recull el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, que es va presentar la setmana passada. Aquest pla estratègic, aprovat recentment, referma l'aposta de la companyia per la sostenibilitat, d'altra banda inherent a la seva activitat, perquè l'ús del transport públic és un dels pilars de la sostenibilitat de les ciutats.

El pla dibuixa tres línies de treball: l'ecoeficiència, la qualitat de l'aire i la lluita contra el canvi climàtic, i la cultura de la sostenibilitat, com a eixos per articular les diferents propostes, que completen fins a un total de dotze objectius estratègics, cadascun amb diversos projectes associats per desenvolupar amb diferents perspectives, en funció de si afecten el vessant operatiu, el vessant intern de l'organització, o bé tenen vocació externa.

D'altra banda, TMB està compromesa amb la Declaració per un desenvolupament sostenible de la UITP (Unió Internacional de Transport Públic) i forma part d'un exclusiu grup de 13 empreses, entre les quals hi ha operadors com TFL (Londres), RATP (París) i MTR (Hong Kong), que treballen per oferir un transport públic de màxima qualitat i benestar per a les persones, amb accions de responsabilitat social, ambiental i econòmica.

Relacionats

Notícia

L’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells ja ha quedat enllestit perquè el Govern el pugui aprovar en breu, previ dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social. El text ha superat la fase d’audiència i informació pública i s’han tingut en compte les al·legacions de totes les parts interessades.

Acte
30/05/2024 - 00:00
Vestíbul del Centre Cultural Costa i Font
Article

Dues estacions de qualitat de l’aire de Barcelona i una de Vic s’integren en el projecte europeu WatchPlant.

Butlletí