Territori i Sostenibilitat actuarà en 158 punts de les carreteres amb major concentració d'accidents amb fauna

30/06/2016 - 12:05

Segons el darrer informe d’accidentabilitat a les carreteres catalanes provocada per animals en llibertat, els últims quatre anys hi ha un augment del 45% de les topades amb ungulats (senglars, cabirols i cérvols)  i del 35% si es tenen en compte tots els animals en llibertat (gossos, guineus, etc.)

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) ha detectat 158 trams amb una concentració més alta d’accidents amb ungulats, que és on s’actuarà amb mesures com la instal·lació o el reforç dels tancaments perimetrals i senyals fixes i variables. També es farà una prova pilot amb distintius que emeten sons i sorolls. El Departament de TES hi invertirà 2,2 milions d’euros els pròxims dos anys. Aquests 158 punts corresponen a un 1,8% de la longitud total de les carreteres de la Generalitat i és on es concentren el 31% dels accidents amb animals.  

L’informe analitza el període 2010-2014, durant el qual s’han registrat 8.667 accidents amb animals, on hi ha hagut un increment del 35% respecte l’anterior període estudiat (2007-2011). Els ungulats causen un total de 4.960 accidents, un augment del 45% respecte l’anterior informe. L’increment dels accidents va lligat amb una major població de senglars. A Catalunya es cacen uns 40.000 senglars l’any i s’estima que la població se situa entorn als 120.000 individus.  

El 94,7% d’accidents de fauna salvatge amb ungulats
Del total d’accidents amb fauna salvatge a la xarxa de carreteres catalana, el 94,7% està causat per ungulats (el 87%, per senglars, 4,4% per cabirol i 1,5% per cérvol).   Per àmbits territorials, els accidents coincideixen amb les zones amb major població de senglars. A les comarques gironines es produeixen el 24,9% dels accidents amb animals en llibertat; a l’àmbit de Ponent, el 18,6%; a l’àmbit metropolità, el 15,7%; al Camp de Tarragona, el 14%; a les comarques centrals, el 13,5%; a l’Alt Pirineu i Aran, el 8,6%, i a les Terres de l’Ebre, el 4,7%.  

Més de 8.000 euros de mitjana
L’informe també quantifica el cost que suposa un accident amb animals, que és, de mitjana, d’uns 8.000 euros, tenint en compte no només el cost dels danys sinó també altres com els associats a les víctimes o els administratius d’intervenció en accidents. Això suposa un cost d’uns 13,5 milions euros l’any pel conjunt de Catalunya.   Arran de les dades recopilades, el Departament de TES ha identificat 158 trams de concentració d’accidents amb ungulats (TCAU). D’aquests, 36 es consideren prioritaris perquè l’accidentabilitat és més elevada. En aquests punts és on es duran a terme diferents mesures.  

Reforç dels senyals de fauna
El tancament perimetral combinat amb passos de fauna és la més efectiva. Consisteix en la instal·lació de tancaments que impedeixen als animals accidir a les carreteres i els condueixen cap a altres estructures que els permeten creuar la via (túnel, viaducte, pas de fauna). També es farà un reforç de les senyals de trànsit que adverteixen de la presència de fauna silvestre. Aquest senyal pot ser permanent o temporal.   Una altra de les mesures serà la gestió dels marges de la via. Consisteix en mantenir la zona propera als marges de la via sense elements que obstaculitzin la visió dels animals per part del conductor i puguin oferir refugi als animals.  

Proves pilot
El Departament de TES provarà dues mesures de caràcter experimental, per valorar quina eficàcia tenen i poder-les estendre a la xarxa viària. Una es un dispositiu que emet llum i sorolls per alertar la fauna salvatge i, l’altra, la instal·lació de plaques electrificades en accessos de vies amb tancament perimetral, basat en sistemes similars als tancats elèctrics que s’apliquen per protegir els cultius.

Imatge: Pas de fauna a Austria, a la ciutat de Bruckneudorf


Categories: 

Relacionats

Notícia

El vehicle compartit a Santa Perpètua de Mogoda ha recorregut 11.000 km i ha donat servei a 64 persones i el servei de lloguer de cotxe elèctric compartit a Castellbisbal ja té més d’una vintena de persones usuàries. A Rubí, durant aquest temps, el vehicle ha registrat un total de 484 lloguers i més de 30.000 quilòmetres amb 3.050 hores d’ús, de les quals 1.405 són provinents de vals i 1.645 de pagament a través dels socis de Som Mobilitat. 

Notícia

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha dut a terme diferents actuacions per assolir una mobilitat més sostenible i segura a l’entorn i als accessos als centres educatius. Així, la ciutat compta amb una xarxa de camins escolars en els quals any rere any s’han anat introduint millores, no només en la senyalització sinó també en altres àmbits, com l’urbanístic, amb la construcció de nous carrils bici o de passos de vianants elevats. També s'ha regulat la velocitat dels vehicles a l'entorn de les escoles amb la creació de les zones 30.

Entrevista

 

Martin Williams és científic del grup de recerca de medi ambient del King’s College de Londres i consultor internacional sobre contaminació de l’aire. El doctor Wiliams ens ofereix una mirada internacional d’un dels principals problemes globals de salut pública. Analitza la problemàtica del diferents contaminants i els principals obstacles per arribar a acords internacionals efectius. Va ser ponent destacat al I Congrés de Qualitat de l’Aire celebrat a Sabadell.

Butlletí