Terrassa difon el seu model de polítiques socials d'habitatge i contra la pobresa energètica

Font: Ajuntament de Terrassa
17/03/2016 - 16:29

Diverses ciutats s'han interessat per les accions municipals per a trobar solucions a les situacions de vulnerabilitat residencial

Durant les últimes setmanes, diversos municipis catalans s'han interessat en conèixer el model i les estratègies que Terrassa està desenvolupant en matèria d'habitatge social i polítiques contra la pobresa energètica. La ciutat està servint de model a moltes d'altres per ser pionera en l'aplicació de mesures com l'obertura d'expedients sancionadors a les entitats bancàries amb pisos buits a la ciutat, o per la gestió realitzada pels diferents serveis municipals vinculats a aquest àmbit. Aquests dies, la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, s'està reunint amb representants de diversos municipis, que estan visitant Terrassa per conèixer de prop els serveis i els projectes municipals relacionats amb habitatge i la pobresa energètica.

Dilluns passat, Melgares va rebre dues representants de l'Ajuntament de Tarragona, que s'ha interessat a conèixer el model de serveis que dóna l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de la Eficiència Energètica (OFIMAPE), creada el passat mes de gener, així com els circuits de comunicació, les negociacions i les estratègies establertes amb les diferents operadores energètiques. Avui divendres Melgares ha atès la visita d'una delegació de l'Ajuntament d'Argentona, i per les properes setmanes s'han programat les visites dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i La Llagosta.

Una de les prioritats polítiques del Pla de Mandat 2015-2019 és la de garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. En aquesta prioritat s'emmarca la voluntat de l'equip de Govern de liderar la lluita per l'efectiva funció social de la vivenda a través de la Plataforma d'Ajuntaments per l'habitatge digne i contra la pobresa energètica.

En aquest sentit, un dels compromisos també fixats en el Pla de Mandat és fer efectiu l'accés a l'habitatge com a dret fonamental de tota la ciutadania, sobretot per a la població en situació de vulnerabilitat. Per aconseguir aquest objectiu es treballen diferents línies d'actuació, entre les quals destaquen l'Oficina d'intermediació hipotecària i d'endeutament per lloguer (OFIMEH-LL), la primera de l'Estat, creada juntament amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa, i el treball amb les entitats bancàries amb pisos buits a la ciutat per aconseguir la cessió d'habitatges a l'Ajuntament i incrementar així el parc de pisos socials disponibles, ja sigui via negociació o a partir de sancions, àmbit en el qual Terrassa és també pionera. Aquests dos àmbits d'actuació, juntament amb la recentment creada OFIMAPE, han generat l'interès de diferents municipis des de la seva posta en marxa.

Jornades per a professionals

En el seu objectiu de millorar la situació de l'habitatge i combatre la pobresa energètica, l'Ajuntament de Terrassa ha buscat sempre sinergies amb altres entitats i col·lectius, donant lloc a l'OFIMEH-LL i diferents acords, convenis i mesures coordinades amb diverses entitats, com ara els col·legis d'advocats i de procuradors  o la PAH. En aquesta línia, els  dies 15 de març i 7 d'abril tindran lloc a Terrassa unes sessions de treball sobre la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquestes jornades, organitzades conjuntament entre l'Ajuntament de Terrassa, el Col·legi d'Advocats de Terrassa i el grup promotor de l'ILP d'Habitatge, van dirigides a professionals com els advocats (especialment del torn d'ofici d'execucions hipotecàries), jutges, secretaris dels jutjats, procuradors dels tribunals i tècnics municipals. L'objectiu és que els professionals coneguin les darreres novetats legislatives i els recursos disponibles per fer front a la problemàtica de l'habitatge i la pobresa energètica.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Els edificis inventariats podran incorporar criteris de sostenibilitat energètica - amb condicions - en cas de ser rehabilitats, que s’intervingui per a donar-los un nou ús o bé per dotar-los d’activitat. També, tot i no emprendre cap iniciativa arquitectònica o urbanística, podran utilitzar les seves teulades com a base d’una instal·lació fotovoltaica.

Article

Terrassa participa en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible que enguany tracta sobre el nou model energètic.

Article

L'acord, que contribueix en l'impuls de les comunitats energètiques a la ciutat, propiciarà que es puguin finalitzar les obres de recuperació de l'històric equipament cultural.

Butlletí