Tarragona tindrà un 'túnel del vent' per estudiar l'erosió del sòl

07/12/2003 - 00:00
La Universitat Rovira i Virgili acollirà el primer túnel de vent ambiental de tot l'Estat, fruit del conveni signat a finals de l'any passat per construir i operar aquesta instal·lació el per a l'Estudi de l'Erosió del Sòl i de la Capa Límit Atmosfèrica a Tarragona (EESCLAT). En aquest laboratori es farà experimentació aplicable als camps del medi ambient, la deforestació, l'impacte paisatgístic, l'automoció o l'aeronàutica, entre altres àrees. El túnel entrarà en funcionament a finals de l'any 2004, i està finançat per diferents departaments de la Generalitat i la URV. El procediment del túnel del vent consisteix, bàsicament, a realitzar una maqueta a escala d'un model i sotmetre-la a un raig de vent produït per turbines, per simular que la maqueta pateix les condicions reals de forces, velocitat i pressió a les que es trobarà sotmesa a la realitat. El procés que comporta el funcionament del túnel del vent es tracta informàticament per guardar i analitzar les dades obtingudes. L'objectiu d'aquesta iniciativa és, entre d'altres, determinar experimentalment la dispersió de contaminants a l'atmosfera (emissions i immissions) en entorns geogràfics determinats, l'erosió de sòls a través de les interaccions entre les partícules i l'aire, i els efectes sobre l'entorn de la interacció del vent amb l'obra pública, com ara edificis, ponts i viaductes. Cal destacar que en tot l'estat espanyol no es disposa actualment d'instal·lacions específicament dissenyades per estudiar les interaccions entre l'aire i el sòl en la capa propera a la superfície de la terra (uns 2.000 metres), les quals són importants per tal de concebre i aplicar estratègies de vigilància, previsió i control de la qualitat de l'aire, així com per avaluar l'impacte d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. Actualment, el túnel de vent de Tarragona està en procés de fabricació al Canadà. L'emplaçament d'aquesta instal·lació a Tarragona es justifica pel fet del seu fort creixement i la seva situació estratègica atractiva pels negocis, a banda de ser un equipament que ampliarà els existents i millorarà els coneixements que s'apliquen per a la vigilància, previsió i control de la contaminació atmosfèrica a la a zona. Una de les línies d'actuació de la URV és la de fer recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències i les tecnologies ambientals. Disposa d'un equip investigador format per professors experts en sistemes aerodinàmics i amb una gran experiència de recerca sobre experimentació i computació de la dispersió de contaminants en l'ambient atmosfèric. El cost total de la instal·lació i de les actuacions previstes serà de 428.762 euros, que es finançaran entre el Departament de Medi Ambient, que hi aportarà 222.733 euros durant els tres anys de durada del conveni, i la Universitat Rovira i Virgili.

Relacionats

Butlletí