Suport de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació a projectes municipals sobre prevenció de residus

Aquest suport es concreta a través del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i pot ser de caràcter econòmic o tècnic
Font: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
26/11/2009

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona dóna suport a totes les ciutats i pobles de la província en àmbits diversos de la gestió ambiental municipal, entre els quals també s'inclouen projectes i actuacions en matèria de prevenció de residus. Aquest suport es concreta a través del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i pot ser de caràcter econòmic o tècnic. En aquest sentit, l'any 2009, a través del Pla de concertació XBMQ, l'Àrea de Medi Ambient hi ha destinat el 10% dels suports econòmics concedits a més d'una trentena de projectes locals de prevenció de residus.

Alguns dels projectes que han comptat amb aquest suport s'han centrat en aspectes com:

- Serveis de cessió d'equips de festes sostenibles par a les entitats que organitzen esdeveniments populars.

- Campanyes de consum just i responsable.

- Adquisició de compostadors individuals i campanyes de sensibilització sobre el compostatge casolà.

- Distribució de bosses ecològiques als comerços, de bosses de roba als vilatans per reduir el consum de bosses de plàstic, campanya sensibilització ciutadana per l'ús de bosses de cotó vers les de plàstic...

- Implantació del pagament per generació de residus de particulars i de comerços.

- Campanyes per a la recollida de l'oli usat.

- Formació ambiental adreçada a les escoles de primària: la FORM, la reutilització i valorització de residus de procedència municipal.

- Realització de mercats d'intercanvi.

- Implantació de la compra verda.

- Ambientalització de festes, actes populars i comerç local, promoció de gots reutilitzables en festes populars.

- Ambientalitzacio dels plecs de condicions per a la contractació de serveis i subministraments, plecs d'obres i serveis i de l'administració i compra pública ambientalment correcta.

En comparació a anys anteriors, el nombre de projecte sol·licitats i el suport econòmic concedit ha augmentat significativament, senyal inequívoc de l'interès i la prioritat que la prevenció de residus suposa pels ajuntaments de la província de Barcelona i per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació.

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat una nova campanya per a la reducció de residus, amb tallers i recursos a les escoles. Aquest més de març s’ofereixen tallers a l’alumnat de primer de primària de totes les escoles del municipi, amb educadores i educadors ambientals.

Butlletí