Solsona programa més de trenta noves accions ambientals per al 2012 dins l'Agenda 21

Font: Ajuntament de Solsona
06/02/2012 - 00:00

L'Ajuntament de Solsona preveu instal·lar enguany noves papereres i dispensadors de bosses per recollir els excrements de gossos als solars municipals; ampliar el servei de la deixalleria amb dos punts urbans fixos, co·locar un punt de recollida d'oli domèstic a la via pública i aprovar una ordenança reguladora del soroll. Són algunes prioritats de la trentena llarga de noves actuacions programades per aquest any en el marc de l'Agenda 21 i que s'afegeixen a la vintena de l'any passat que tindran continuïtat. Aquesta planificació a final de desembre va rebre el vistiplau del Consell Municipal de Sostenibilitat i va ser aprovada per unanimitat en el primer Ple de l'any.  

Una de les prioritats d'enguany de la regidoria de Medi Ambient de Solsona per tal de millorar els espais verds del municipi és la posada en marxa d'una nova campanya de sensibilització sobre la necessitat de recollir els excrements canins de la via pública. Però aquest cop, tal com destaca la regidora Judit Cardona, "es vol anar més enllà de l'acció informativa". Per això "es donarà més facilitats als amos dels gossos amb la col·locació de papereres i dispensadors de bosses en solars municipals" com el Camp del Serra o el terreny del carrer de la Sardana davant la sala polivalent. En aquests moments s'estan estudiant diferents pressupostos. 

Així mateix, abans de l'estiu la mateixa regidoria preveu haver instal·lat com a mínim dues minideixalleries urbanes on es puguin dipositar piles, bombetes, bateries de mòbils, discs compactes, bolígrafs o altres residus d'aquests tipus. Se n'està acabant d'estudiar les ubicacions i el compartiments que tindran. Aquesta mesura no comportarà cap cost per a l'Ajuntament, ja que tant la instal·lació com el manteniment va a càrrec d'una empresa externa.

També per disminuir la generació de residus i millorar-ne la gestió, durant el primer trimestre de l'any s'haurà implantat un sistema de recollida d'oli domèstic a la via pública. Tot i que inicialment s'havia plantejat la possibilitat de fer-ho a través de les escoles, s'ha reconsiderat a fi d'arribar a un públic més ampli. Se n'instal·larà un punt molt probablement a la plaça del Camp i l'altre a l'illa de contenidors que hi ha ubicat a la cruïlla del carrer de la Bòfia amb l'avinguda del Pont. 

Igualment, s'adaptarà la distribució dels contenidors i la freqüència de recollida a les necessitats de cada moment. "Arran de la implantació de la recollida de la fracció orgànica, ha disminuït el volum generat de rebuig", segons Judit Cardona. Per aquest motiu, s'ha posat en marxa un període de proves durant el qual la freqüència de buidatge dels contenidors és de cinc dies a la setmana en lloc de sis, amb el consegüent estalvi. A final de febrer se'n farà balanç i es continuarà fent un seguiment. 

En un altre àmbit, durant l'exercici en curs s'ha de redactar i aprovar l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, que ha de servir per orientar l'Ajuntament sobre el tipus d'activitats que poden instal·lar-se o no a cada zona del municipi. El document base per fer-ho és el mapa de capacitat acústica, elaborat per la Generalitat i aprovat definitivament des de mitjan gener. Així mateix, s'elaborarà un pla d'adequació de la il·luminació exterior.

Entre les accions de l'Agenda 21 per aquest any, també hi figura l'organització de campanyes de sensibilització per reduir la despesa energètica a la llar i en les activitats econòmiques a través del Punt d'Informació de l'Energia; l'organització de cicles de sessions informatives sobre energies renovables adreçats a la ciutadania i a professionals i instal·ladors, la realització de revisions periòdiques sobre l'estat de la xarxa d'abastament d'aigua i la incorporació de sistemes eficients de reg als parcs i jardins de la ciutat.

94 per cent de compliment
En el decurs de l'any passat, es van arribar a executar, totalment o de forma parcial, el 94 per cent de les accions que s'havien programat, "una xifra molt satisfactòria", valora la regidora de Medi Ambient. D'aquelles mesures, n'hi ha que tenen continuïtat, com per exemple els informes trimestrals d'avaluació sobre els consums d'aigua a la ciutat, que classifiquen la informació per mesos i sectors (domèstic, industrial i ramader). 

L'execució dels darrers projectes del Pla director de la ribera és una de les prioritats de l'Ajuntament d'entre les accions pluriennals, tot i que estan pendents del finançament. També s'inclouen en el paquet d'actuacions amb continuïtat la promoció de serveis intermedis per a la gent gran, l'organització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la incorporació d'informació ambiental al web municipal, la consolidació del Portal d'Entitats i el foment de l'ús del bus interurbà, entre d'altres.

Un consell actiu
La millora del control i la gestió ambiental municipal es confia al Consell Municipal de Sostenibilitat, que es va constituir el desembre passat. Les reunions seran com a mínim semestrals -la propera es convocarà a la primavera per valorar el desplegament del programa d'aquest exercici en curs. "La idea és que aquesta planificació sigui flexible i pugui adaptar-se en funció de la valoració que en faci el Consell i el finançament disponible", afirma Judit Cardona. 

El Consell Municipal de Sostenibilitat és presidit per l'alcalde amb la vicepresidència a mans de la regidora de Medi Ambient. Com a vocals l'integren regidors de tots els grups municipals i representants de les associacions de veïns de la ciutat; el Vinyet; els sindicats obrers i agraris; el Consell de la Gent Gran; el Consell Escolar Municipal; el Grup de Natura del Solsonès; el Centre Excursionista del Solsonès; Empresaris per al Solsonès; el Gremi d'Hostaleria; el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, tres tècnics municipals i l'exregidor de Medi Ambient Jordi Fraxanet.  

Municipis: 

Relacionats

Article

Solsona fomenta la reducció de residus al comerç local. Ho fa amb tres vídeos d’uns 5 minuts que es publiquen al canal de Youtube de l’Ajuntament i a les xarxes socials. Aquest migdia s’ha fet públic el primer, que se centra en comerços d’alimentació. Sentim-ne un fragment:

Notícia

El material es lliurarà gratuïtament a les famílies empadronades que mostrin tres tiquets de compra al petit comerç alimentari.

Notícia

Es crearà una comissió de seguiment de la sequera tal com es va fer el 2008.

Butlletí