Solsona passa del 45,64% de reciclatge a més del 84% el primer mes i mig de porta a porta

26/01/2022 - 10:54

L’índex de reciclatge a Solsona ha passat del 45,64% el 2020 al 84% en el primer mes i mig d’implantació de la recollida de residus porta a porta. En termes absoluts, entre mig novembre i final d’any es van recollir un total de 291.690 quilograms de residus municipals, dels quals 245.450 corresponien a les fraccions de selectiva. La fracció que ha crescut amb més diferència és l’orgànica, de la qual en un mes i mig es van recollir 138 tones, mentre que el desembre del 2020 van ser 37,66.

L’índex de reciclatge a Solsona ha passat del 45,64% el 2020 al 84% en el primer mes i mig d’implantació de la recollida de residus porta a porta. En termes absoluts, entre mig novembre i final d’any es van recollir un total de 291.690 quilograms de residus municipals, dels quals 245.450 corresponien a les fraccions de selectiva. El percentatge de reciclatge fins i tot serà superior, en tant que s’hi han d’afegir els residus de la deixalleria, les dades de la qual es faciliten anualment.

Aquest balanç supera àmpliament les previsions inicials de la regidoria de Medi Ambient, que se situaven en el 75% de residus recollits selectivament. La fracció que ha crescut amb més diferència és l’orgànica, de la qual en un mes i mig es van recollir 138 tones, mentre que el desembre del 2020 van ser 37,66. L’orgànica que ara es recupera ha fet minvar dràsticament la fracció resta, que va a parar a l’abocador: s’ha reduït més de sis vegades, passant de 207 tones durant el desembre del 2020 a menys de 31.

Per aquest motiu, el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, agraeix “la col·laboració ciutadana i de l’activitat econòmica, que fa possible assolir aquests resultats tan immediats”. El balanç demostra, segons ell, que “les previsions inicials eren força conservadores”. Montaner assegura que tant funciona la recollida mitjançant cubells com el sistema de les àrees d’aportació per a la població del Vinyet.

La regidoria és conscient que s’han registrat diverses incidències per a les quals s’estan buscant diferents solucions. “A diferència de la recollida mitjançant contenidors, el porta a porta és un sistema molt viu, que ens planteja diverses casuístiques”. Un exemple és la dificultat de treure la brossa per part de gent gran que viu sola. Però “s’hi treballa per optimitzar al màxim els recursos i acabar dissenyant un porta a porta a mida del nostre municipi i les seves necessitats”, explica el tècnic municipal de Medi Ambient, Jordi Torrent. Igualment, es preveu afegir la recollida d’alguna fracció concreta un dia més a la setmana. D’altra banda, hi ha alguns punts negres on es produeixen abocaments per als quals s’està sospesant possibles solucions.  

 

Molt a prop de l’objectiu 2030

El 2030 caldrà reciclar el 90% dels residus municipals, d’acord amb les noves directives europees, que el 2020 havien fixat el llindar mínim en el 60%. Segons els responsables municipals d’aquest àmbit a Solsona, “l’únic mitjà demostrat que funciona per assolir aquest índex és el porta a porta, i cal tenir en compte que cada municipi és responsable de complir la normativa europea per evitar futures sancions”.

Amb retard arriben els vehicles oficials propis de l’Ajuntament de Solsona per dur a terme la recollida de residus a causa de la crisi dels xips i components electrònics. Fins ara s’està fent amb vehicles de lloguer, però es preveu disposar dels definitius les properes setmanes.

 

Atenció ciutadana de dilluns a dissabte

Es recorda a la ciutadania que l’horari per treure els cubells a l’exterior és de vuit del vespre a deu de la nit, i és preferible que s’entrin abans de les deu del matí. Per a dubtes o possibles incidències, l’Oficina Ambiental, situada al número 31 del carrer de Llobera, obre els matins de dilluns a divendres (9-13.30 h) i el dissabte (9-14 h) i les tardes dels dimarts, dijous i divendres (16-20 h). S’hi pot acudir presencialment, o bé per correu electrònic, a residus@ajsolsona.cat, o per telèfon, al 672601313.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Notícia

L'Ajuntament de Cunit canviarà el model de recollida de residus actual per un model que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Butlletí