S'inicia el projecte d'eliminació de 119 illes de contenidors soterrats de Tarragona

Font: Ajuntament de Tarragona

04/08/2020 - 13:00

Aquest dilluns, 20 de juliol, s’han iniciat les obres de tancament de 119 illes de contenidors soterrats, els quals tenen més de 12 anys i es considera que han finalitzat la seva vida útil. Segons el conseller de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, "la substitució dels contenidors respon a una reivindicació veïnal de fa temps, que millorarà substancialment la vida a la ciutat".

Aquests contenidors presenten, tal com apunta el conseller, “diversos desperfectes, tant pel que fa als mateixos contenidors, com per avaries per part dels vehicles que en fan el buidatge”, i un cop anul·lats “se substituiran per contenidors de superfície, que presenten nous avantatges, com per exemple una disminució en el temps de buidatge, una reducció del soroll dels vehicles, així com un ús més senzill per part dels usuaris i la no filtració d’aigües a l’interior”.  

Segons Fortuny, en general podem dir que “és també una millora econòmica ja que s’optimitza el servei en temps i diners” i “es comença a definir la homogeneïtzació de contenidors i camions a tot el terme municipal”.

El projecte ha engegat per la zona de Llevant, té una duració de tres mesos i té un cost de 322.605 € (IVA inclòs). El temps d’actuació és d’uns cinc dies per illa de mitjana. Els treballs s’han dividit en quatre zones de la ciutat, que corresponen a fases temporals. Les zones principals són: Ponent, Centre, Llevant i Nord, i en nou subzones, que són:

  • Ponent 1 (Bonavista i Campclar)
  • Ponent 2 (la Floresta, l’Albada i Parc Riu Clar)
  • Ponent 3 (Icomar, Riu Clar, Torreforta, la Granja, el Pilar i Campclar)
  • Centre 4, 5 i 6
  • Llevant 7 (Arrabassada, Músics i Via Augusta)
  • Nord 8 (Sant Pere i Sant Pau)
  • Nord 9 (Sant Salvador)

La resta de contenidors soterrats que no es tanquen ara es preveu tancar-los en els propers tres anys.


 

Relacionats

Notícia

És una prova pilot que, si funciona, es farà extensiva a altres zones de la ciutat

Notícia

Una carpa informativa s'ha instal·lat amb l’objectiu d'aprofundir en la idea d’allargar la vida útil d’aquests aparells, promovent la reparació i reutilització, així com animar la ciutadania a dipositar aquests objectes en els punts de venda específics.

Notícia

"El que circula, torna" preveu quatre accions que consisteixen en una campanya amb educadors ambientals per fomentar la recollida selectiva; un espectacle familiar als centres cívics; i un projecte educatiu a les escoles que inclou un accèssit als premis Josep Vives Ciurana

Butlletí