Sindicats, empreses i ecologistes demanen canvis en la proposta de regulació per a l'eòlica

30/12/2006 - 00:00
CCOO, UGT, Greenpeace, Ecologistes en Acció, WWF/ADENA, l'Associació de Productors d'Energies Renovables (APPA) i l'Associació Empresarial Eòlica (AEE) consideren que la reducció de la retribució de l'energia eòlica posa en perill el futur d'aquesta a l'estat. Per a aquestes entitats, que han fet un comunicat conjunt, la proposta de Reial decret presentada pel ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme tindrà conseqüències econòmiques, socials i ambientals negatives i reclamen una rectificació immediata. Segons els promotors d'aquest comunicat, 'l'energia eòlica a l'estat ha consolidat un sector industrial i econòmic que ha aconseguit situar-se a l'avantguarda mundial'. Es tracta, al seu entendre, 'd'un dels pocs casos de lideratge tecnològic i empresarial en una activitat que crea ocupació (31.000 llocs de treball directes i indirectes que podrien arribar a 60.000 el 2010) i que genera un alt valor afegit amb un dels índexs mes alts d'inversió en investigació, desenvolupament i innovació'. 'La generació eòlica és en l'actualitat el pilar fonamental que ens acostarà al compliment dels objectius nacionals d'energia renovables i del Protocol de Kyoto'. El vigent Reial decret 436/2004 preveia la revisió periòdica de primes i tarifes que reben els productors d'energia eòlica, segons la marxa del sector i amb la finalitat d'adaptar-les també a les condicions del mercat, revisió que es definiria en aquest exercici 2006 i seria d'aplicació a partir de l'any 2008, sense caràcter retroactiu. 'No obstant això, la proposta remesa pel ministeri no consisteix només en la revisió de les primes i tarifes, sinó que suposa un canvi d'una naturalesa més profunda i visiblement retroactiva', lamenten. 'En tot cas, la proposta presentada suposa la introducció d'una elevada incertesa regulatoria, així com una notable reducció de la rendibilitat d'aquestes inversions, posant en risc el seu desenvolupament futur'.

Relacionats

Butlletí