S'incia la segona fase de recuperació de la llera del Llobregat entre Sant Boi i El Prat

El projecte afecta 30 km de llera a la comarca, des d'Olesa de Montserrat fins al mar
Font: Aj. Sant Boi
30/04/2010

El tram de riu situat entre la C-245 i el terme municipal del Prat, conegut com el camí del Sorral, millorarà com a espai natural i se n'afavorirà l'ús ciutadà gràcies a les obres que porta a terme la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Consorci per a la Recuperació i Conservació del Llobregat.

D'una banda, es recuperarà la vegetació i la fauna autòctones amb la plantació d'arbres i arbustos, l'eliminació de canyissar que pot malmetre la flora característica de la zona i la preservació de les illes on nidifiquen les aus. D'altra banda, es donarà continuïtat a la zona de passeig que es va inaugurar l'any passat. Està previst que abans que acabi l'any es podrà passejar, a peu o amb bicicleta, fins al camí del sorral per camins arranjats.

Tornar a viure de cara al riu
En aquesta espai s'hi crearà una àrea d'estada i descans amb bancs, taules i fonts. També s'anivellaran els pendents i es connectaran els camins amb rampes per facilitar el passeig a peu o amb bicicleta. I es trauran els elements no adients al riu, com l'asfaltat de formigó, que serà substituït per sauló, o la senyalització viària.

En la seva globalitat, el projecte afecta 30 km de llera a la comarca, des d'Olesa de Montserrat fins al mar.

Relacionats

Article
Amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència energètica i millorar l'espai públic

S'han fet actuacions de millora a tots els districtes de la ciutat, especialment en carrers de molta afluència i en places i parcs infantils.

Notícia

El projecte Ecoindústria vol aconseguir un model sostenible al Delta del Llobregat a nivell ambiental, econòmic i social a través de l’impuls de l’economia circular. Està organitzat pels ajuntaments de El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Article

Afavorir la presència de la flora i fauna que ens envolta a través d’actuacions de seguiment i difusió. Aquest és un dels objectius principals de Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i platges metropolitans que l’AMB està elaborant.

Butlletí