S’inaugura el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental

Redacció

10/09/2010
El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, han inaugurat aquest 9 de setembre el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, situat al municipi de Vacarisses. Aquest centre permetrà que a la comarca es dugui a terme un important canvi de model en la gestió dels residus municipals. D'una banda, s'aposta per la màxima recuperació, i, de l'altra, es garanteix que el rebuig final es redueixi al mínim. La posada en marxa de la planta permetrà la clausura i recuperació de l'històric dipòsit controlat de Coll Cardús i, alhora, augmentar els percentatges de recuperació i de reciclatge dels municipis vallesans.

El model català de gestió de residus
Segons ha volgut destacar el govern, el model català de gestió de residus considera els residus un recurs, fet que implica modificar de manera radical l'estratègia de gestió i tractament dels materials de rebuig de l'activitat humana. Aquest canvi de perspectiva comporta, d'una banda, transformar la manera com la ciutadania es relaciona amb els béns naturals, i, de l'altra, donar eines i instruments per afavorir la prevenció i valorització dels residus a tots els nivells. Per això una de les característiques que defineix el model és el tractament del 100% dels residus, mitjançant processos de triatge, mecànics i biològics, a fi de recuperar la màxima quantitat de recursos

Així doncs, el tractament mecanicobiològic de tots els residus provinents de la fracció RESTA és un tret identificatiu i diferenciador del model català de gestió de residus. Això implica que a Catalunya no hi ha cap residu que vagi a disposició final sense haver passat abans per un tractament que asseguri el màxim aprofitament i valorització de les seves fraccions segregades

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental és una peça clau en aquesta concepció de la gestió de residus, ja que s'hi durà a terme el tractament de la fracció RESTA. Així, tractant aquells residus que no es poden recollir selectivament obtindrem materials que tornen al cicle productiu, cosa que contribueix a minimitzar els residus que van a destinació final.

Nou model de gestió de residus per un nou sector econòmic
Cal destacar que l'impuls del Centre s'emmarca dins les actuacions previstes en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. La seva construcció ha representat una inversió de 75 milions d'euros de la Generalitat de Catalunya, a través del contracte-programa amb l'Agència de Residus de Catalunya, que n'és l'ens promotor, conjuntament amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental. La instal·lació iniciarà la fase de proves la propera tardor i la seva posada en marxa suposarà la creació de 80 llocs de treball directes.

En aquest sentit el cap del Govern s'ha mostrat convençut que el model de tractament de residus català en plantes com la de Vacarisses serveix per desenvolupar un nou sector econòmic. "Estem fent un esforç per eliminar els residus d'una manera més sostenible i, a la vegada, estem ajudant a un sector econòmic a desenvolupar-se. I també, segurament, a donar-li una petita empenta perquè es pugui internacionalitzar i es pugui vendre la tecnologia que aquí s'està aplicant", ha destacat.

Finalment, el president ha volgut agrair als municipis que acullen aquests centres de residus la seva disponibilitat: "Cal reconèixer l'esforç que fan els municipis que tenen als seus termes municipals instal·lacions d'aquestes característiques que serveixen pel conjunt de la comunitat i que no són centres tecnològics, universitats, grans biblioteques o centres de recerca... sinó instal·lacions per eliminar residus".

Relacionats

Notícia

Amb l’objectiu de continuar augmentant l’estalvi energètic de l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha licitat una segona fase de substitució d’enllumenat per tecnologia LED.

Acte
Notícia

S’han substituït 445 punts de llum, la potència s’ha reduït en un 58% i es preveu un estalvi econòmic de 15.504 euros anuals. Tenint en compte els bons resultats assolits, l’Ajuntament de Vacarisses continuarà executant aquest tipus d’intervencions en l’enllumenat públic.

Butlletí