S’inaugura a Mataró el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

La instal·lació vol garantir el màxim aprofitament i valorització dels residus municipals
Font: Ajuntament de Mataró
26/07/2010

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme està format per una planta de tractament de la fracció RESTA, és a dir, aquells residus barrejats que encara contenen materials recuperables. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té com a objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin a dipòsit o a incineració. D'aquesta manera, s'obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb el consegüent estalvi de recursos i energia que això suposa.

Els residus que arribin al Centre Integral de Valorització se sotmetran, primer, a un tractament mecànic mitjançant el qual se separaran i es classificaran els materials recuperables (paper, metalls, plàstics, vidre, etc.). D'altra banda, els residus orgànics que puguin ser presents en la barreja inicial que arribi al Centre se sotmetran a un tractament biològic per aprofitar el biogàs que generen per produir energia elèctrica. S'estima que tot aquest procés pot reduir fins al 50% els residus que siguin incinerats i destinats a valorització energètica en la instal·lació annexa, cosa que garantirà que només es crema aquell residu del qual no és possible fer un aprofitament material.

El Centre també inclou una línia de tractament de residus voluminosos (sofàs, mobiliari, etc.) i diferents estacions de transferència per a les fraccions recollides selectivament (restes de menjar, vidre, envasos i paper i cartró). Les restes de menjar que arribin a l'estació de transferència seran traslladades a la planta de compostatge i biometanització del Vallès Oriental, on seran tractades per obtenir-ne compost i energia elèctrica, ja que el Maresme i el Vallès Oriental comparteixen instal·lacions de residus per garantir una gestió eficient. La resta de fraccions recollides selectivament es duran als recuperadors de residus pertinents per iniciar el procés de reciclatge del material.

Generació d'energia
Respecte a la generació d'energia, cal subratllar que la instal·lació produirà energia procedent de diverses fonts: d'una banda, de les plaques fotovoltaiques de la coberta; de l'altra, del biogàs obtingut en el tractament biològic dels residus; i, finalment, del procés de valorització energètica que duu a terme la planta incineradora.

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme forma part del desplegament d'instal·lacions previst en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, el qual concreta les plantes de tractament necessàries per donar sortida als residus generats al Maresme i el Vallès Oriental. La construcció del Centre representa una inversió de 80,7 milions d'euros finançats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el contracte-programa amb l'Agència de Residus de Catalunya, que n'és l'ens promotor, conjuntament amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

Fase de proves al setembre
La instal·lació iniciarà la fase de proves el pròxim mes de setembre i la seva posada en marxa suposarà la creació de 35 llocs de treball, que s'afegiran a l'actual plantilla de l'empresa concessionària. D'altra banda, s'estima que l'entrada en funcionament del Centre generarà 85 llocs més de treball indirecte.

El servei que ofereix aquesta infraestructura s'inscriu dins el model català de gestió de residus municipals, basat en la prevenció i el reciclatge. Aquestes instal·lacions donen resposta al procés iniciat a les llars catalanes amb la separació correcta dels diferents residus generats (restes de menjar, vidre, paper, envasos, etc.) per aprofitar el màxim de materials que puguin retornar al cicle productiu. Cal destacar que la separació correcta dels residus és un hàbit cada cop més arrelat entre la ciutadania. A Catalunya, l'any 2009, es van recollir selectivament el 37,6% dels residus municipals generats, una dada molt per sobre de la mitjana de la resta de l'Estat (17%) i dels països que formen part de l'OCDE (30%).

El Centre ha estat inaugurat, aquest 21 de juliol, pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar. A l'acte d'inauguració, ha estat acompanyat pel president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, i la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català. També hi han assistit alcaldes i alcaldesses del Maresme i del Vallès Oriental, entre d'altres càrrecs.

 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

El projecte Mataró cívica i activa ha iniciat una campanya informativa porta a porta per acabar de convèncer els veïns de Rocafonda i Pla d’en Boet dels avantatges de recollir selectivament els residus. Aquests dos barris pilot on s’ha engegat el projecte estan a prop d’aconseguir l’objectiu fixat del 40% de recollida selectiva, que donarà dret a una sortida escolar.

Article

La companyia municipal Aigües de Mataró posa en marxa una campanya per promoure el consum d'aigua de l'aixeta per beure i evitar adquirir envasos de plàstic innecesaris. El repartiment de cantimplores i la instal·lació de noves fonts públiques són algunes de les accions d’aquesta iniciativa.

Notícia

L’Ajuntament de Mataró i Ecovidrio han posat en marxa una campanya informativa adreçada a les activitats comercials que generen el 52% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús. La campanya consisteix en informar a tots els bars, restaurants i hotels de la ciutat sobre l’obligatorietat de separar els residus d’envasos de vidre tal com recull la legislació vigent i es lliuraran cubells gratuïts amb la finalitat de facilitar la separació dels residus de vidre als establiments.

Butlletí