Sant Cugat estrena un 'Minipunt Verd' al mercat de Torre Blanca i un Punt Verd Mòbil

29/01/2006 - 00:00
El Punt Verd Mòbil és un camió que s'atura a diferents punts del centre de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, de Valldoreix, dels districtes i del barri de Can Barata per facilitar la recollida de molts dels residus que es generen a les cases. L'objectiu és reutilitzar, reciclar o, si s'escau, tractar aquests residus de forma adequada per tal de no malmetre el medi. Al Minipunt Verd, s'hi pot portar oli de cuina, roba i calçat, ampolles de cava, envasos de plàstic i brics, llaunes, pintures, vernissos i dissolvents, insecticides i plaguicides d'ús domèstic, aerosols, aparells elèctrics i electrònics, fluorescents, bombetes i bombetes de baix consum, tóners, paper i cartró, piles, vidre, oli mineral, envasos d'oli vegetal, envasos d'oli mineral, bateries, radiografies i pa sec. El Minipunt Verd s'ha instal·lat, de manera permanent, al Mercat Municipal de Torre Blanca i ofereix servei al matí i a la tarda.

Relacionats

Butlletí