S'activa l'estació de regeneració d'aigua del Prat de Llobregat

28/04/2018 - 20:15

Ha entrat en funcionament el sistema terciari de la depuradora del Llobregat, o Estació de Regeneració d’aigües (ERA), que per mitjà d’un tractament especial físic-químic, de filtració i desinfecció UV dona com a resultat una aigua apta per a ser abocada riu amunt, en cas de necessitat, per exemple davant d’una alerta per sequera. Habitualment, i en casos de normalitat, l’aigua sortint de la depuradors s’aboca, amb totes les garanties, mar endins.

Malgrat que en les últimes setmanes les condicions meteorològiques han permès una certa recuperació del nivell dels embassaments (el sistema Ter Llobregat està al 76%, amb 465 hm3), i la situació no és tan crítica com ho ha estat aquest hivern, la posada en marxa d’aquesta instal·lació és clau per augmentar la garantia de subministrament a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 
Aquest fet requereix tenir operatives al 100% les instal·lacions de l’ERA del Llobregat, que es van construir en el seu moment per tal de poder augmentar els cabals que circulen pel riu i, també, contribuir a recarregar els aqüífers —ja que són reserves estratègiques—, així com també aportar cabals ambientals a les llacunes de la Vall Baixa i el delta del Llobregat o a frenar la intrusió salina del mar.
 
Acord entre l’ACA i l’AMB
Aquesta mesura ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que garanteix el finançament per a l'explotació de la instal·lació. L'ACA aportarà el finançament fins a un màxim de 4,5 milions d'euros (en funció dels volums d'aigua tractada) per garantir-ne l'explotació, així com l'adequació d’aquesta infraestructura.
 
Aquestes instal·lacions —de titularitat de la Generalitat de Catalunya— consisteixen en la planta de tractament terciari de l'efluent de la depuradora del Prat de Llobregat, gestionada per l’AMB i operada per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMCIA), els pous contra la intrusió salina, la planta dessaladora de Sant Boi, les basses de recàrrega de la Vall Baixa del Llobregat i les canonades de bombament al riu (fins a l'assut de Molins de Rei) que es van construir durant la darrera sequera amb aportació de Fons de Cohesió (85%) i de la Generalitat de Catalunya 15%).
 
La planta de tractament terciari de la depuradora del Llobregat té una part que funciona per sistema d'osmosi inversa.
 
La instal·lació pot arribar a produir fins a 3 m3/s, que és el consum equivalent d'aigua per a una població de més de un milió d'habitants (l'equivalent al 25% de la demanda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona).
 
Ja en la signatura del conveni, i pel que fa a la producció d’aquest sistema terciari, es van determinar tres models de funcionament:
 
Normalitat: amb les reserves en situació de normalitat s'activa l'aigua del post-tractament (sistema terciari) per crear una barrera contra la intrusió salina i garantir la qualitat d'aquesta massa d'aigua estratègica. Cal recordar que els aqüífers de la Vall Baixa del Llobregat poden aportar en situació de sequera tanta aigua com la dessaladora.
Prealerta i alerta (entre el 70 i el 35% de reserves): les aportacions del sistema terciari de la depuradora del Prat de Llobregat servirien per frenar la intrusió salina i la resta d'usos, com els agrícoles, ambientals o municipals.
Excepcionalitat (25%) i Emergència (20%): aportació com a aigua de capçalera, aigües amunt de l'assut de Molins de Rei per disposar de més recursos al riu per tornar a ser captats i potabilitzats, de manera que es tanca el cicle hidrològic, en lloc d'abocar-los al mar.
 
Actualment les instal·lacions funcionen seguint el primer supòsit, en què l’objectiu és mantenir en bon estat els aqüífers i frenar la intrusió salina. En qualsevol cas, el volum d'aigua que s'ha de produir serà variable segons l'estat hidrològic i l'establirà mensualment l’ACA. L’AMB s'encarregarà de fer el seguiment dels nivells de l'aigua post-tractada.
 
L'acord va preveure també la creació d'un grup d'experts (ACA, Departament de Salut i AMB) amb l'objectiu de planificar el full de ruta que determini el funcionament de la planta, i per analitzar la possibilitat d'avançar l'aportació d'aigua en el tram final del riu Llobregat en continu i no únicament en els períodes d'excepcionalitat de la sequera.

 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La ciutat ha reduït els primers sis mesos de l’any el consum en més de 100 milions de litres d’aigua. L’Ajuntament del Prat és l’ens que ha reduït més el consum d’aigua a la ciutat, amb un estalvi de 52 milions de litres.

Notícia

Sota el títol de A l'Escala Estalviem l'Aigua, l'Ajuntament ha  posat en marxa una campanya per conscienciar i fomentar l'estalvi d'aigua al municipi. Les escoles i els establiments turístics seran les principals eines per transmetre aquest objectiu, tant als  escalencs com als turistes qui visitin el poble. 

Article
L’aigua, un dret humà fonamental per al desenvolupament sostenible

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, s’ha inaugurat a Breda la instal·lació «REFLƎX: L’aigua, un dret humà fonamental per al desenvolupament sostenible», un projecte participatiu de la Coordinadora d'ONG Solidàries i la Diputació de Girona que promou els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

Butlletí