Sabadell lliura horts municipals a persones amb rendes baixes i a dues entitats socials

28/10/2016 - 09:27

Amb aquest lliurament, l’Ajuntament de Sabadell fa palès l’objectiu de canviar l’ús de les zones cultivades que cedeix a la ciutat i l’interès per passar de l’horta recreativa a l’horta social. Les parcel·les pertanyen a l’horta de Can Bages.

L’Ajuntament de Sabadell va lliurar, el dimarts 25 d’octubre, diferents horts municipals a persones amb rendes baixes, com també a dues entitats socials de la ciutat: el Rebost Solidari i l’Associació d’Aturats de Sabadell.

Aquest canvi d’orientació s’ha pogut dur a terme perquè van finalitzar les llicències d’ús anteriors. En aquell moment es van obrir dues convocatòries diferents.

D’una banda, una de destinada exclusivament a entitats de Sabadell que porten a terme projectes de caràcter social, amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i els col·lectius del municipi més afectats per la crisi econòmica. Es van oferir tres parcel·les i es va acordar resoldre la convocatòria a favor de l’Associació d’Aturats de Sabadell i el Rebost Solidari de Sabadell. Cada entitat, disposa d’uns 800 m2 dividits en 8 parcel·les de cultiu, amb les casetes d’horta corresponents. El període d’adjudicació és de 4 anys, és a dir, fins al 2020. La tercera parcel·la que s’oferia ha passat a sumar més metres a les hortes de la segona convocatòria, ja que a la primera no s’hi van presentar més entitats.

D’altra banda, la segona convocatòria s’ha adreçat a persones físiques majors d’edat i empadronades a Sabadell que no disposen de cap altra parcel·la d’horta. Només s’ha acceptat una sol·licitud per unitat familiar, entenent que en formen parts persones que conviuen en un mateix domicili. En aquesta convocatòria, que es va resoldre el 26 de setembre, es van oferir 32 parcel·les d’horta, que van entre els 80-90 m2.

Les sol·licituds presentades es van classificar en dos grups, segons el nivell d’ingressos. Es va fer un únic sorteig públic entre les persones amb ingressos per sota de dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), atès que aquest grup superava les parcel·les a adjudicar, tal com preveu l’Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell. Les persones que no van resultar adjudicatàries formen part ara d’una llista d’espera per cobrir les possibles vacants que es puguin produir. Cada adjudicatari disposarà de la seva parcel·la i d’una caseta d’horta per un període de 4 anys, és a dir, fins al 2020.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha afirmat que “amb aquesta iniciativa volem passar d’una horta bàsicament recreativa a una horta amb finalitats socials i oferir els horts municipals als col·lectius que més ho necessiten”. A més, Berlanga ha afegit que “aquests horts, a part de ser una manera d’obtenir aliments frescos, també tenen una funció terapèutica per a les persones que estan passant situacions difícils, especialment els aturats de llarga durada”.

D’altra banda, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha afirmat que “el Govern considera que, amb aquesta nova orientació, les persones beneficiàries podran conrear la seva parcel·la i obtenir-ne productes frescos. Així estem posant en marxa nous models de resposta, no assistencials, a la garantia alimentària dels nostres veïns i veïnes”.

Ara mateix a Sabadell hi ha dues hortes endreçades a la llera del Ripoll. Es tracta de l’horta de Can Roqueta, cedida a diverses entitats de la ciutat, i l’horta de Can Bages, cedida ara a gent amb rendes baixes i entitats que treballen en l’àmbit social.

Horta de Can Bages

L’horta municipal de Can Bages és un terreny de 17.000 m2, situat al marge esquerre del Ripoll. S’hi accedeix des de la carretera de Prats de Lluçanès (B-124). Disposa de bons accessos, de dos espais d’esbarjo i de dues zones d’aparcaments. Compta amb servei de lavabos, una caseta d’eines individual per a cada parcel·la i dos dipòsits d’aigua que, per mitjà d’un sistema automatitzat, garanteixen el subministrament a totes les parcel·les d’horta.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Es farà una distribució del terreny en 13 parcel·les individuals i 5 de cultiu comunitari distribuïdes a La Cisa i al barri Santa Anna-Tió.

Article

El projecte “Horts al terrat”, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha rebut el premi Nova Bauhaus de la Unió Europea en una cerimònia que s’ha celebrat a la ciutat de Brussel·les el divendres 12 d’abril.

Article

El reconeixement destaca la sostenibilitat i la inclusió del projecte d’horticultura de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i la votació és oberta a tota la ciutadania.

Butlletí