Sabadell és la ciutat catalana que més paper i cartró ha reciclat durant el 2009

La ciutat és la tercera de l'Estat, després de Pamplona i Sant Sebastià, segons un estudi independent d'Aspapel
Font: Ajuntament de Sabadell
18/11/2010

Els veïns i veïnes de Sabadell han fet una bona feina i tenen un alt grau de conscienciació amb el reciclatge de paper i cartró. Així ho demostra el fet que Sabadell sigui la ciutat catalana que més paper i cartró ha reciclat durant el 2009, segons un estudi independent elaborat per Aspapel (Associació Espanyola de Pasta, Paper i Cartró). En concret, a la ciutat s'ha reciclat una mitjana de 46 quilos de paper i cartró per habitant durant l'any passat, mentre que la mitjana espanyola de grans ciutats de més de 100.000 veïns està en 27,6 quilos.

Dins d'aquest rànquing de municipis espanyols de més de 100.000 habitants, Sabadell se situa com a tercera ciutat de l'Estat espanyol, després de Pamplona (amb una mitjana de 61,9 quilos per persona/any) i Sant Sebastià (amb una mitjana de 55,1 quilos). D'aquesta manera, a l'Estat espanyol es recicla ja el 69% del paper que es consumeix, un fet que el situa a les portes del grup de països que superen el 70%, entre els quals es troben Suïssa, Noruega, Alemanya, Holanda, Japó i Àustria.

El regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sabadell, Paco Bustos, ha valorat positivament les dades aquest 16 de novembre i ha destacat: "des de l'Ajuntament estem fent una tasca molt important d'informació i sensibilització sobre el reciclatge, tant als comerciants com a la resta de la ciutadania". El regidor ha afegit que el mèrit de tan bona posició dins l'Estat "no és només de l'administració local, sinó dels veïns i veïnes que fan una bona feina en la selecció i el reciclatge dels residus domèstics".

Lideratge autonòmic
El lideratge de Sabadell també es tradueix a l'àmbit autonòmic, ja que dins de les ciutats de més de 500.000 habitants Barcelona és l'únic municipi català que ha reciclat una mitjana de 34,3 quilos per persona/any. Així mateix, se situa per sobre de Saragossa (31,2) i Madrid (28,7).

En la franja d'entre 200.000 i 500.000 habitants, Terrassa va després de Sabadell amb el reciclatge de 40,7 quilos de mitjana. Les dues cocapitals del Vallès són els únics municipis catalans amb aquesta selecció de municipis. I finalment, amb ciutats d'entre 100.000 i 200.000 habitants, destaquen Lleida, amb una mitjana de 34,1 quilos per habitant/any i Mataró amb només 30,3 quilos.

En termes absoluts, Sabadell va reciclar 9.384,38 tones de paper i cartró al 2009. Des de la implantació del reciclatge d'aquesta fracció el 1994, l'any que hi va haver un pic més alt va ser al 2007 amb una recollida selectiva i posterior reciclatge de 10.660,39 tones de paper i cartró.

Pel que a Aspapel, cal destacar que és una organització professional d'àmbit estatal constituïda el 1977 que agrupa les empreses del sector de la cel·lulosa i el paper. Les empreses associades representen el 75% de la producció del sector. Com organització professional, Aspapel defensa i representa els interessos del sector, amb l'objectiu prioritari de millorar la competitivitat de les empreses en el marc del desenvolupament sostenible.

Un estalvi de 50 grans estadis de futbol plens de paper i cartró
Pel que fa a l'evolució del reciclatge, cal subratllar que ens els darrers 4 anys, el volum de reciclatge d'envasos i paper ha crescut considerablement a l'Estat espanyol. Al capdamunt de la llista, se situen les comunitats autònomes de Catalunya, el País Basc i Navarra i a tot l'Estat es recicla un 9 per cent dels residus que generem, segons un estudi elaborat per Ecoembes (Ecoembalajes de España).

Cal destacar també que la crisi econòmica ha propiciat que es produeixin menys embalatges plàstics i de cartró. Per materials, el que més es recicla és el paper i cartró (84 % dels envasos), metalls (71,3 %) i plàstics (41,9%).

Els més de 5 milions de tones de paper i cartró usat que s'han recuperat i reciclat a l'Estat espanyol l'any 2009 suposen un estalvi de volum en un abocador equivalent a 50 grans estadis de futbol plens fins a dalt i un estalvi de les emissions en abocador de 4,5 milions de tones de CO2, més de l'1% de les emissions totals que es produeixen a l'Estat espanyol, segons el mateix estudi.

Relacionats

Article

El premi representa un reconeixement als ajuntaments pioners en la posada en marxa d'accions destinades a millorar la qualitat de l'aire, de manera que es facin visibles els seus esforços i serveixin d'inspiració per a altres homòlegs locals. El termini de presentació de candidatures al premis va haver d’estendre’s per motiu de la pandèmia de la Covid-19.

Article

175 alumnes “mapifiquen” de forma col·laborativa la qualitat de l’aire d’entorns escolars.

Notícia

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sabadell del mes de febrer va aprovar la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell, amb la qual l’Ajuntament es compromet a lluitar per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Butlletí