Ripollet inicia el procés de participació ciutadana per a l'Agenda 21 Local

El municipi ja disposa d'una proposta de Pla d'Acció Local que estableix sis estratègies
Font: Aj. Ripollet
03/10/2009 - 00:00
El vostre municipi és també notícia? Contacteu amb nosaltres: redaccio@sostenible.es

Ripollet inicia aquest mes d'octubre el procés de participació ciutadana per a l'aprovació del Pla d'Acció Local per a la sostenibilitat, conegut com Agenda 21 Local. Es tracta d'elaborar un document que desenvolupi un pla estratègic municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi. La presentació del procés participatiu, que vol comptar amb la implicació dels ciutadans i ciutadanes, tindrà lloc el proper dijous, 8 d'octubre, a les 19.30h, a la Casa de Natura.

L'Agenda 21 local sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats. Des de fa anys l'ajuntament de Ripollet està treballant en l'Agenda 21 Local i actualment disposa d'una proposta de Pla d'Acció Local. Aquesta proposta està elaborada basant-se en una auditoria i una diagnosi mediambiental del municipi. La proposta de Pla d'Acció Local estableix 6 estratègies i cadascuna conté diversos programes d'actuació que agrupen una sèrie d'accions o projectes.

Els interessats i interessades a participar poden contactar amb:
Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet:
Carrer de Balmes, 8. 93 504 60 05. De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Correu electrònic: rmoragas@ripollet.cat

Casa de Natura:
Carretera de Santiga, 96 1,2. 93.586.58.56. De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h. Correu electrònic: casanatura@ripollet.es

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit reduir gairebé el 80% (78,9%) del consum energètic anual de l'enllumenat públic a través de la renovació amb llumeneres de tecnologia LED. Aquesta mesura, acció principal del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), ha aconseguit estalviar 12.499.682 kWh anuals, passant dels 15.663.723 kWh als 3.164.041 kWh, el que equival a una reducció anual de 1.874,95 Tones de CO2.

Notícia

El document s’emmarca en el procés d’aprovació de les noves ordenances per regular la zona de baixes emissions i l’ús de la bicicleta.

Article

El passat 15 de novembre es va presentar el Pla Estratègic de Vehicle Elèctric a Terrassa (PEVE) 2022-2025, l'aprovació inicial del qual s'elevarà al Ple de novembre. Es tracta d'un document que proposa, dissenya i planifica les actuacions i estratègies necessàries per generalitzar la progressiva implantació del vehicle elèctric a la ciutat en els propers anys.

Butlletí