Restaurades les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles del Parc del Montnegre i el Corredor

Redacció
21/06/2011 - 00:00

El coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Martí Domènech, i el sotsdirector de l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa", Ignasi Lòpez, han presentat aquest 20 de juny els projectes de restauració de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles del Parc del Montnegre i el Corredor que s'han dut a terme a través del Conveni de Col·laboració entre les dues institucions.

Els accelerats canvis socioeconòmics del territori català a les darreres dècades han afectat negativament els entorns rurals dels nostres espais naturals. L'abandonament dels sectors primaris (agricultura, ramaderia i boscos) per la seva escassa rendibilitat, ha comportat l'increment de zones ermes i conreus o pastures abandonades, així com la substitució de variades alternatives de conreu tradicionals per plantacions uniformes d'arbres de creixement ràpid.

Les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles, localitzades al vessant nord del Parc del Montnegre i el Corredor, a la conca de la Tordera, estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica i s'està incrementant el risc d'incendi en aquests espais com a conseqüència d'aquest abandonament. A més, les plantacions d'arbrat de gran exigència  hídrica a l'època d'estiu, afegit a l'alta densitat d'unes masses forestals amb un sotabosc molt espès, acaben afectant dràsticament al cabal de la riera.

La desaparició d'espais oberts conreats en aquestes valls i la disminució dels ramats de pastura, que indirectament realitzaven una gran tasca de manteniment del sotabosc, comporten així mateix un increment del risc d'incendis forestals.

Amb l'objectiu general de recuperar els valors paisatgístics i ecològics d'aquestes tres valls, durant els anys 2006-2007 es van redactar els seus Plans d'Ordenació; documents tècnics que analitzen en profunditat aquests espais per tal de poder fer actuacions concretes per a cada una de les zones diferenciades per a millorar i recuperar aquestes valls.

A partir del 2008 i fins al 2011, i en el marc del Conveni de Col·laboració entre l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona, aquests Plans s'han anat executant a través de diversos projectes. Treballs que, en línies generals, tenen els següents objectius específics:

- Ordenar els recursos naturals de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles.

- Millorar els hàbitats fluvials d'aquestes valls mitjançant la realització. de treballs forestals per potenciar el bosc de ribera existent.

- Eliminar espècies invasores com la canya, l'ailant i l'acàcia, i substituir-les realitzant plantacions d'espècies pròpies dels boscos de ribera.

- Millorar la biodiversitat a les planes al·luvials potenciant l'agricultura i la ramaderia amb la reconversió d'espais oberts degradats o de plantacions forestals abandonades a zones de pastura.

- Potenciar les zones de ribera i els espais oberts associats com a zones de lluita passiva contra els incendis forestals.

- Restauració de fonts i altres punts d'interès de les valls.

Els treballs, que s'han realitzat als municipis de Fogars de la Selva, Sant Celoni i Tordera, han suposat realitzar una inversió total per part de l'entitat financera de 357.560,30 € en el període 2006-2011. Gràcies a aquestes inversions han pogut recuperar-se unes 15 hectàrees de pastures, restaurar més de 10 km de rieres, millorar 40 hectàrees de boscos de ribera i zones forestals associades, restaurar 3 basses i fonts i realitzar diverses actuacions puntuals (senyalització, construcció i millora de miradors, punts d'aigua pel ramat, etc) en aquests espais.

Els treballs han estat executats per diverses empreses especialitzades (ACYCSA, SA i Excavacions Rosell, SL) en col·laboració amb diverses empreses socials: Associació Montseny Guilleries (centre especial de treball), DIMAS (empresa d'inserció), Fundació El Molí de Puigvert (CET) i Viver de Bell-lloc (CET). En total hi ha participat 20 persones en risc d'exclusió social.

Relacionats

Acte
11/10/2023 - 10:00
Sala d’actes edifici A Av. d’Eduard Maristany 16, 08930 Sant Adrià de Besòs
Acte
18/10/2023 - 15:30
Nau Bostik. C/Ferran Turné 1-11 Barcelona.
Notícia

Enguany l’abundància de papallones a les ciutats és molt menor, les plantes s'assequen per la manca d'aigua i aquests animals es queden sense aliment.

Butlletí