Reforma integral del Parc del Guinardó, a Barcelona

28/02/2007 - 00:00
El Parc del Guinardó ha acollit una festa d'inauguració per estrenar les obres de rehabilitació integral executades en els últims set mesos i que han estat impulsades per l'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. La intervenció en aquest parc del districte d'Horta-Guinardó ha permès millorar les instal·lacions,les infrastructures, la jardineria, el mobiliari urbà i les àrees de joc infantils, amb una despesa total d' 1.130.066 euros. Situat a les faldes del Turó de la Rovira, el Parc del Guinardó, té una extensió de 15,89 hectàrees i consta de tres zones clarament diferenciables: la urbana, la històrica i la forestal. La intervenció duta a terme a la zona forestal ha estat la que ha requerit una major inversió (56,50%), seguida de la zona urbana (32,50%) i de la històrica (11%). Per tipus d'actuació, l'obra civil (62,10%) i els treballs de jardineria (23%) han estat els apartats als quals s'han destinat més pressupost. Treballs d'obra civil Les obres fetes a la zona urbana han consistit en la remodelació de les àrees de joc infantils; s'ha construït, recollint una demanda veïnal, una tarima per celebrar-hi actes diversos, i s'ha procedit a l'arranjament de la zona de la històrica Font del Conte, que data del 1739. En tota aquesta part del parc també s'ha substituït i ampliat el mobiliari i l'enllumenat; s'ha millorat el drenatge i la pavimentació dels camins i places, i s'ha instal·lat una xarxa d'aigua independent per a les fonts del parc. A la zona forestal, s'han arranjat els camins; implantat sistemes de drenatge i de protecció dels talussos per evitar erosions; s'han renovat i augmentat el nombre de bancs i papereres, i s'ha instal·lat una xarxa d'hidrants per millorar la intervenció en cas d'incendi. Actuacions en jardineria Els treballs realitzats al parc pel que fa a la jardineria s'han centrat bàsicament en la poda, la retirada d'arbres i la plantació de nous arbres i arbustos. Una altra de les tasques realitzades ha estat la retirada dels arbres morts i perillosos, a més de la plantació de nous arbres (xiprers i sòfores), arbustos (pittosporum i altres espècies autòctones naturalitzades) i hidrosembra.
AdjuntMida
Image icon Foto: www.barcelona.cat.86.02 KB

Relacionats

Butlletí