Reforestació de 21 hectàrees de bosc en finques municipals de Badalona

27/04/2004 - 00:00
L'Àmbit de Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Badalona ha plantat en finques municipals de la Serralada de Marina 15.000 arbres i altres espècies acompanyants. L'objectiu d'aquesta actuació és restituir el paisatge on diverses comunitats vegetals defineixen un mosaic ric i divers. L'actuació ha suposat la reforestació de 21 hectàrees en finques municipals. Un dels objectius principals d'aquesta actuació és reforestar i portar a terme la gestió forestal de 21 hectàrees de terrenys municipals que es troben en diferents fases de la successió vegetal i que han patit en diferents moments i amb diferent grau d'intensitat els efectes del foc forestal. També es busca recuperar les comunitats vegetals i la seva estructura en mosaic i afavorir la restauració integral dels ecosistemes de la muntanya. Durant els mesos de gener i febrer s'han portat a terme les obres de reforestació. A més de la preparació del terreny i de les plantacions, es porten a terme diferents tipus de treballs forestals per tal de millorar l'estructura de les masses vegetals allà on estan ben implantades i afavorir el creixement dels arbres. Els treballs s'han desenvolupat de forma manual i amb maquinària lleugera per tal d'evitar els problemes d'erosió que es poden derivar d'aquesta activitat, segons informa l'àmbit. Per tal de portar a terme aquest projecte, s'ha fet un estudi de la zona amb un grau de detall suficient per tal de precisar el tipus que cal fer en cada un dels 12 rodals en que s'ha dividit l'espai atenent a l'estructura de la vegetació i a les característiques de cada indret. Així, en algun dels rodals es fa una correcció de la vegetació existent que permeti un òptim creixement dels arbres i altres espècies rebrotadores. En altres tan sols cal plantar. El cost de les obres ha estat de 64.282,55 euros.

Relacionats

Butlletí