'Reciclar recompensa' Barcelona distribueix una guia per facilitar el reciclatge dels residus

Font: Ajuntament de Barcelona
13/09/2010

La nova guia de la ciutat de Barcelona, 'Reciclar compensa' repassa eines i recursos existents a la ciutat, posa l'accent en la importància dels bons hàbits dels consumidors i evidencia els beneficis socials i ambientals d'una bona gestió domèstica dels residus. L'objectiu d'aquesta publicació és facilitar eines i recursos informatius per a una bona gestió domèstica dels residus que es generen a la llar a favor de la millora i preservació de l'entorn.

Però la publicació també inclou consells i curiositats sobre els residus amb la intenció d'esdevenir una eina útil a la ciutadania a l'hora de gestionar els residus i facilitar el seu reciclatge i transformació en nous usos. Així, la guia recorda que per cada 100 kg de matèria orgànica recollida i compostada junt amb residus vegetals s'obtenen entre 20 i 30 kg de compost de qualitat; que amb l'energia necessària per fabricar una llauna d'alumini funcionaria un televisor durant 2 hores, el reciclatge de quatre ampolles de vidre permet l'estalvi d'energia equivalent al funcionament d'un frigorífic 24 hores; que cada tona de paper reciclat estalvia un 85% d'aigua i un 65% d'energia; o que un CD triga 5.000 anys a degradar-se, quan pot reciclar-se si el portem a un Punt Verd.

Així mateix, podreu trobar també exemples i consells didàctics i entenedors per contribuir a la reducció i valorització dels residus que es generen a la ciutat de Barcelona sota els criteris de les 4 R: Reduir, Reciclar, Recuperar, Repensar.  Cadascuna de les cinc fraccions de la recollida domèstica i el corresponent contenidor ( matèria orgànica/marró, rebuig/gris, paper-cartró/blau, vidre/verd, plàstics-envasos/groc) és detalladament exposada: què és, on es diposita, on s'envia i quin tractament rep, i què se n'obté com a nova matèria prima. Curiositats i ecoconsells i dades estadístiques completen la informació.

La guia inclou tots els sistemes i eines municipals en matèria de reciclatge, com ara la xarxa de Punts Verds, el servei de recollida de mobles i trastos vells, animals morts, així com la resta de circuits especials ( com els destinats a piles i mòbils, roba i calçat, medicaments, i runa)

Té 20 pàgines i s'ha editat en bilingüe (català, castellà). Tota la campanya de comunicació disposa de la certificació ambiental FSC, que en garanteix que les matèries primeres en el procés de la producció gràfica crea vincles responsables entre les empreses i el desenvolupament sostenible del medi ambient.

La guia està disponible on-line en format pdf

Relacionats

Butlletí