PUMSA construeix els primers habitatges públics de Mataró amb energia geotèrmica

Font: Ajuntament de Mataró

03/02/2011
L'empresa municipal PUMSA de Mataró contrueix un edifici al carrer Juan Meléndez Valdés de Mataró dotat d'un sistema sistema innovador d'energia geotèrmica. Aquest pioner sistema l'ha portat a rebre un dels guardons dels Premis d'Eficiència Energètica Isover 2011, els quals valoren els projectes europeus més innovadors i creatius pel que fa als criteris d'eficiència energètica.

Es tracta d'un edifici de set habitatges amb protecció oficial, en règim de lloguer. Els habitatges ja estan finalitzats i preparats per ser adjudicats. El sistema d'adjudicació es durà a terme mitjançant la Llista Única d'Habitatge, que gestiona l'empresa Prohabitatge Mataró.

Eficiència energètica
Aquesta promoció es presenta com un model d'arquitectura sostenible de qualitat, que pel seu disseny i la singularitat de les instal·lacions ha obtingut una qualificació energètica de Classe A, segons el Codi Tècnic de l'Edificació. Es tracta de la màxima puntuació que concedeix la Generalitat als edificis que estalvien energia. Això ha estat gràcies a desenvolupar tres aspectes importants: l'energia renovable, l'estalvi d'aigua i la salut dels usuaris.

Energies renovables
Per primer cop en una promoció d'habitatges de PUMSA, s'aprofita l'energia geotèrmica per dotar els habitatges d'un sistema de calefacció i refredament. Aquest sistema aprofita l'energia calorífica continguda en el subsòl.

Les instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària estan centralitzades, es realitzen a través de la geotèrmia recolzat amb bombes de calor, i el fred-calor es reparteix als habitatges mitjançant difusors radiants d'aigua situats al sostre dels mateixos.

Pel que fa a la il·luminació en els distribuïdors de la part central de l'edifici, s'ha resolt amb conductes solars zenitals, que mentre hi ha sol fan arribar llum natural i quan no hi ha, s'activen bombetes de baix consum. 

Pel que fa als espais comuns, s'il·luminen amb leds connectats a detectors de presència. Un altre aspecte important, són les elevades prestacions d'aïllament de l'edifici.

Estalvi d'aigua
Els habitatges disposen d'un sistema de tractament d'aigües grises. El sistema funciona a través de la recollida de les aigües grises utilitzades a les dutxes i als rentamans. Després de depurar les aigües amb ozó (un producte quasi sense impacte ambiental) permeten ser reutilitzades a les cisternes dels vàters.

A més d'aquest innovador sistema, l'edifici té altres mesures d'estalvi d'aigua, com el subministrament centralitzat, airejadors a les aixetes, dipòsits als inodors de doble descàrrega, i la cambra comuna de bugaderia.

Salut dels usuaris
S'han portat a terme mesures que garanteixen la salut dels usuaris, s'han instal·lat controls domotitzats de CO2, que controlen els nivells i realitzen de manera automàtica renovacions d'aire quan és necessari.

També s'han col·locat làmines de plom, com a protecció de les possibles radiacions que pugui emetre l'estació transformadora situada a la planta baixa.

I finalment, s'ha actuat contra els camps magnètics provocats pels corrents elèctrics, col·locant desconnectadors a les instal·lacions del capçal del llit.

Altres iniciatives ambientals de PUMSA
L'empresa municipal PUMSA té altres experiències de bioconstrucció com ara la Nau Minguell, on s'han utilitzat energies renovables per a la climatització de l'espai i la producció d'electricitat i aigua calenta sanitària, que es du a terme mitjançant un sistema de bescanvi geotèrmic, o el sistema de tractament d'aigües grises utilitzat per primer cop a la promoció d'habitatges del carrer de Cosme Churruca, entre d'altres. 

Municipis: 

Relacionats

Acte
07/03/2020 - 10:00
Parc Central, Mataró
Notícia

 

La mostra s'ha instal·lat a la plaça de Santa Anna i ha constat de tres activitats: un iglú transparent on s'ha pogut fer un escape room fins diumenge 1 de març, un joc de cubs amb informació sobre el canvi climàtic que es podrà visitar a la Biblioteca Pompeu Fabra fins el 14 de març, i una visita guiada el dissabte 29 per diferents llocs de Mataró on l’Ajuntament fa actuacions de mitigació/adaptació a la nova realitat climàtica.

Acte
28/02/2020
Plaça Santa Anna, Mataró

Butlletí