Prova pilot de renaturalització del mur del Parc fluvial del Besòs

Font: Ajuntament de Sant Adrià

25/01/2021 - 09:46

Una intervenció que potencia el Parc Fluvial del Besòs i l'entorn del riu com a espais de refugi climàtic davant de l'escalfament global

Una de les estratègies més útils per a augmentar la resiliència de les ciutats davant els efectes del canvi climàtic, com ara les onades de calor, és la renaturalització d’espais urbans com el Parc Fluvial, immersos en un entorn altament antròpic.

És en aquest context que des del Consorci del Besòs s’ha impulsat una prova pilot de renaturalització del mur del Parc fluvial, que també contribueix a potenciar la biodiversitat, ja que permet generar espais de refugi i oferir recursos tròfics per a ocells i insectes pol·linitzadors.

Aquesta prova pilot de dos anys de durada, permetrà estudiar el grau de reducció de temperatura i d’increment d’humitat, com a conseqüència positiva de la plantació del jardí vertical. Així mateix, facilitarà l’anàlisi de  l’adaptabilitat de les espècies, així com la determinació dels substrats, nivells d’aigua i adobs més apropiats. Tot el sistema està monitoritzat per tal de poder optimitzar el seu funcionament i obtenir-ne dades.

Les espècies proposades són totes autòctones i adaptables a entorns com el del parc fluvial. Algunes d’elles tenen una alta capacitat de floració per atreure insectes i altres grups d’invertebrats, bàsics per a l’equilibri d’un ecosistema tant sensible com el del riu Besòs.

La diversitat en la floració i aturades vegetatives de les plantacions que es proposen, pot garantir una estacionalitat diversa al llarg de l’any.

El sistema de plantació utilitzat és un cultiu semi hidropònic amb una densitat de plantació d’unes 42 plantes/m2. El reg és per exsudació entre els geotèxtils de cultiu. S’utilitza aigua freàtica i es controla a través de sensors d’humitat que l’optimitzen.

Està previst al llarg dels propers dies la instal·lació d’una estructura metàl·lica per garantir la intervenció pilot davant de possibles episodis d’avinguda del riu.


 

Relacionats

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Notícia

La qualitat de l’aigua del riu ha estat un dels aspectes que ha tingut una recuperació més ràpida de manera que la contaminació ha pràcticament desaparegut del riu. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, explica que l’ACA amplia el seu pla de xoc per la contaminació que s’ha detectat en els pous d’aigua subterrània d’ús industrial.

Notícia

El “Projecte de seguiment i investigació de la llúdriga a les conques del Besòs i de la Tordera”, que està duent a terme l’Observatori RIVUS, dins la Fundació RIVUS, ha confirmat la reproducció, per segon any consecutiu, d’aquest mamífer a la Tordera. Un fet destacable, ja que la reproducció és un dels millors indicadors del bon estat dels sistemes fluvials i del seu correcte funcionament ecològic.

Butlletí