Projecte ESCAT, la generació d’escenaris climàtics amb alta resolució per a Catalunya

Sostenible.cat
25/10/2012 - 00:00
La col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center ha permès crear uns models climàtics d'alta resolució per definir patrons futurs de temperatura, precipitació i velocitat del vent

La col·laboració entre l'SMC (Servei Meteorològic de Catalunya) i el BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación) ha permès crear uns models climàtics d'alta resolució per definir patrons futurs de temperatura de l'aire a 2m, precipitació, velocitat dels vent a 10 m i altres variables meteorològiques amb un grau de detall força elevat.

Amb aquest projecte s'ha aconseguit elaborar un conjunt de simulacions climàtiques a Catalunya amb una resolució horitzontal de 10 km -quan acostuma a ser de més de 100 km-, per mitjà de l'aplicació de tècniques de regionalització dinàmica.

L'ESCAT permetrà analitzar les projeccions a Catalunya de variables bàsiques com ara temperatura, precipitació i velocitat del vent i estudiar-ne la possible evolució dels seus valors mitjans anuals i estacionals, per poder caracteritzar aquestes evolucions a diferents zones de Catalunya. Per fer-ho s'han considerant tres escenaris d'emissions: un escenari sever, un d'intermedi i un de moderat. D'aquesta manera també s'aconseguirà subministrar informació de gran vàlua a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal que elabori l'Estratègia d'adaptació al canvi climàtic i en faci el seguiment.

 

 

Totes les simulacions s'han fet per a un període de 80 anys: des del 1971 fins al 2050. Els resultat de les simulacions del període 1971-2000 han servit per avaluar la idoneïtat de la metodologia i un cop avaluada s'han establert els valors de les variables meteorològiques obtinguts com a valors de referència per calcular les variacions d'aquestes variables per al període 2001-2050.

Les projeccions per a la temperatura de l'aire mostren un augment significatiu de la temperatura mitjana anual durant el període 2001-2050, amb una tendència de creixement d'entre 0,8°C i 1,8°C en 50 anys. La tendència mitjana de creixement serà superior al Pirineu que al Litoral i Prelitoral.

En relació a les dades extremes de temperatura, es preveu un augment del nombre de nits tropicals (dies amb Tmín > 20°C), que podria arribar a un 7%, especialment a la zona Litoral i Prelitoral; i d'altra banda hi hauria una disminució d'un 5% del nombre de dies de glaçada (dies amb Tmín £ 0°C), sobretot a l'Interior del país i als Pirineus.

Les tendències projectades per a la precipitació mitjana anual presenten més incerteses, tot i així es pot dir que la precipitació mitjana anual tendeix a disminuir a gran part del territori, especialment al Pirineu Occidental, però a zones del litoral podria arribar a augmentar, sobretot al litoral nord.

Finalment, pel que fa a les projeccions per a la velocitat del vent mitjana anual, aquestes mostren una lleugera disminució del voltant del 2,7% durant el període 2001-2050 respecte del valor de 1971-2000, més marcada als Pirineus (-3,3% en 50 anys) i menys a la zona Litoral i Prelitoral (-2,0% en 50 anys).

 

En aquest link es pot consultar més informació sobre l'ESCAT així com el resum executiu.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí