Primera instal·lació de Catalunya preparada per aprofitar els materials dipositats als abocadors

Font: Agència de Residus de Catalunya
31/03/2015 - 00:00

S'obre la porta a l'anomenada "mineria d'abocadors", per extreure recursos dels dipòsits controlats, activitat que podria comportar la creació de nous llocs de treball i reduir la dependència exterior d'algunes matèries primeres.

Aquest 30 de març s'ha inaugurat la planta de pretractament i compostatge del Centre de Tractament de Residus del Solsonès, situat a Clariana de Cardener. Aquestes instal·lacions, annexes al dipòsit controlat ja existent, estaran dedicades bàsicament al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals, residus vegetals, la fracció resta dels residus domèstics, i fangs provinents d'estacions depuradores d'aigües residuals. També inclouen una aula ambiental, de caràcter divulgatiu, un mirador, i una estació meteorològica. 

El titular del servei és el Consell Comarcal del Solsonès, i les obres, que han tingut un cost de 2 MEUR, les ha finançat íntegrament l'ARC.  La planta de Clariana es caracteritza per la robustesa i simplicitat tecnològica, per la seva flexibilitat i capacitat d'adaptació a les condicions canviants, i per la contenció de les despeses de gestió. Per la seva concepció i versatilitat, i per les característiques de l'àmbit a que dóna servei, tota la comarca del Solsonès i a Cardona (Bages), es considera un projecte pioner i innovador a Catalunya. Des del projecte inicial per a la creació d'aquesta instal·lació, l'any 2007, s'ha anat reformulant a l'actual situació d'una menor generació de la fracció resta dels residus, derivada del context de crisi i de l'increment de la recollida selectiva. També ha passat a contemplar el tractament dels residus orgànics a la pròpia comarca. S'ha plantejat una instal·lació modular, flexible i polivalent per poder tractar aquestes fraccions, a més dels fangs de depuradores i, amb caire pilot, la resta ja dipositada, cosa que obre la via a recuperar materials dels residus, i reduir l'impacte associat a la presència de residus biodegradables a l'abocador (reducció de lixiviats i emissions de gasos).

La "mineria d'abocadors", una oportunitat per a l'aprofitament de recursos
Aquesta instal·lació integra en cadascuna de les seves fases la promoció dels residus com a recursos per a la producció de materials que es poden integrar de nou en els processos productius, per tal d'avançar efectivament cap a l'economia circular. L'Agència de Residus de Catalunya, però, ha volgut anar més enllà del tractament previ dels residus, el que es fa abans de dipositar-los a l'abocador. Per això ha apostat per un disseny destinat a possibilitar el desenvolupament de Landfill mining, o mineria d'abocadors, que és el procés de recuperació de materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic. D'aquesta manera, la planta de Clariana esdevindrà la primera del país a experimentar amb aquesta tècnica. La implantació de la mineria d'abocadors pot significar un impuls econòmic per a Catalunya, propiciar la creació de llocs de treball, afavorir la reducció de la dependència exterior d'algunes matèries primeres, i contribuir als objectius de mitigació del canvi climàtic, amb la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Cal destacar que a l'acte d'inauguració d'aquesta planta han assistit el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, el president del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà, i l'alcalde de Clariana de Cardener, Francesc Rovira

AdjuntMida
Image icon foto-solsones.jpg82.15 KB

Relacionats

Article
Foto: Regió 7. Àlex Guerrero

Foto: Regió 7. Àlex Guerrero

La fracció que més ha crescut és l’orgànica, que representa el 41,25% del total de deixalles recollides

Notícia
Font: TMB

Font: TMB

La integració suposarà un estalvi del voltant del 40 % en els trajectes a Barcelona amb transbordament. La comarca quedarà inclosa a la setena corona de l’Autoritat del Transport Metropolità, juntament amb el Berguedà i el Ripollès.

Reportatge

L'accés a l'energia sostenible, a través de serveis d'energia nets, assequibles, fiables i moderns facilita tenir llars i vides saludables. L'equitat en salut implica l'accés universal als serveis energètics.

Butlletí