Pinya de Rosa s'incorpora al Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya

07/11/2005 - 00:00
La vàlua natural i paisatgística de Pinya de Rosa, juntament amb la forta pressió urbanística que pateix la Costa Brava i la seva excepcionalitat, atès que és el darrer espai sense urbanitzar entre Blanes i Lloret de Mar, han fet que l'àrea natural Pinya de Rosa sigui incorporada al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya. D'aquesta manera, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, dóna compliment a la Llei 25/2003 per aprovar la delimitació definitiva del Paratge i la seva protecció no només com a Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) sinó també com a PEIN. Així doncs aquest espai acollirà dues figures de protecció en l'àmbit terrestre de 84,14 ha, PNIN i PEIN i, a més, comptarà amb una protecció de la zona marina de 16,91 ha, que també serà PEIN. La localització d'aquest espai a la costa gironina el fa un lloc adient per a la presència de nombroses espècies de la fauna catalana. Per exemple aquest paratge posseeix una valuosa representació d'ocells; és lloc de cria de la merla blava, i en primavera del corb marí emplomallat. L'espai de Pinya de Rosa també és important per als amfibis en dos sentits: la seva connexió amb la franja marina cap al nord i cap al sud, i la conservació de punts d'aigua adequats per a la seva reproducció. A Pinya de Rosa s'han observat un total de 9 espècies d'amfibis (3 urodels i 6 anurs) que representen el 64% de les espècies de Catalunya. En l'àmbit marí destaquen interessants praderies de fanerògames marines, posidònia (Posidonia oceanica) i Cymodocea nodosa. Coma elements de patrimoni cultural i arquitectònic s'indica que mereix una atenció especial el Jardí Botànic de Pinya de Rosa a Blanes, situat entre les cales de Sant Francesc i de Santa Cristina. El conjunt de la col·lecció botànica comprèn més de 7.000 espècies de molts gèneres, sense incloure la flora autòctona. La col·lecció d'opunties comprèn unes 600 espècies diferents (18 gèneres), i és considerada pels botànics americans com la millor col·lecció del món. Sens dubte la inclusió del Pinya de Rosa en el PEIN és el triomf definitiu dels ciutadans que des del 2002 han estat lluitant per a impulsar la preservació d'aquest espai natural pel seu alt valor ambiental, històric, cultural i també turístic a través de la Plataforma ciutadana 'Salvem Pinya de Rosa'.

Relacionats

Butlletí