Obert un tram de la Bicivia, que unirà Santa Coloma, Barcelona i Badalona

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

20/06/2019 - 10:22

Aquest passat 12 de juny es va obrir el primer tram del nou carril bici integrat dins de la Bicivia Metropolitana, que unirà Santa Coloma amb Barcelona (districtes de Sant Andreu i Nou Barris) i Badalona.

Aquesta Bicivia és una infraestructura pedalable que té com a objectiu connectar totes o la majoria de les ciutats que formen part de l’AMB, promoure la mobilitat ciclista i contribuir al canvi d’hàbits en la mobilitat quotidiana de la ciutadania, de manera que es pugui avançar en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, la millora de la salut i la qualitat de vida urbana.

Aquest primer tram de la Bicivia a Santa Coloma està format per un carril bici bidireccional segregat del trànsit rodat, situat entre el pont de Santa Coloma (pont Vell), el passeig d’en Llorenç Serra i la plaça de la Vila. Durant el 2020, està previst donar continuïtat a aquest eix ciclista a través de la rambla de Sant Sebastià (carril de circulació limitat a 30 Km/h que permetrà la convivència entre els vehicles i les bicicletes) i la rambla del Fondo (nou carril bici segregat bidireccional) fins al  terme de Badalona. També, s’ha executat un tram de carril bici al passeig de la Salzereda, que s’ha reurbanitzat amb el passeig d’en Llorenç Serra (entre els carrers de Pompeu Fabra i Major). En total, la longitud del nou carril bici construït en aquests dos trams és d’aproximadament un quilòmetre, que se suma als tres quilòmetres de carril bici de la ronda verda existent al parc fluvial i als 900 metres de carril bici que hi ha entre el parc de Can Zam i el Cementiri, en paral·lel al passeig del riu.

La Bicivia Metropolitana està contemplada al Pla local de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) com l’eix o via ciclista estructurant de la futura xarxa per a bicicletes (que s’ha de definir al futur Pla Director de la Bicicleta). Entre les propostes per al mode de mobilitat bicicleta, dins del PMUS, també es troba la creació d’una xarxa de vianants i carril bici integrada amb els municipis veïns, així com ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes i els punts de conflicte detectats, propostes que responen a l’objectiu de la Bicivia Metropolitana.


 

Relacionats

Notícia

TMB col·labora en la difusió de missatges per conscienciar que l'1 de gener s'activaran les restriccions per als vehicles més contaminants i “començarem a respirar”.

Article

Es busquen iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones que actuen en l’àmbit metropolità de Barcelona que apostin pel canvi d’hàbits cap la mobilitat sostenible en bicicleta, i que tinguin en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte.

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Butlletí