Nou termini per sol·licitar un hort familiar de Rufea, a Lleida

Font: Ajuntament de Lleida
21/03/2014 - 00:00
Aquesta finca municipal compta actualment amb prop d'un centenar d'horts familiars i diversos horts socials gestionats per entitats, a més de les vuit hectàrees destinades a horts professionals

L'Ajuntament de Lleida ha obert un nou termini per a la sol·licitud dels Horts Familiars de Rufea que finalitza el proper 26 de març a les 13 hores. La Paeria atorga llicències d'ús privatiu en aquesta finca de titularitat municipal destinades exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum. Actualment, hi ha en marxa prop d'un centenar d'horts familiars, diversos horts socials gestionats per entitats com Arrels, Aspid, l'Associació Antisida, Shalom..., a més de les vuit hectàrees destinades a horts professionals.

La Paeria, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Horta, ofereix la possibilitat de llogar una parcel·la de 100 m2 amb una durada de la llicència de 4 anys.

Per a l'obtenció d'un hort, els sol·licitants han de complir les següents condicions:

En cas de ser persona física:

  •  Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar (entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili)
  •  Cal estar empadronat a Lleida ciutat (en data d'inici del procés de sol·licituds)

En cas de ser persona jurídica (entitat o associació):

  •  Cal que desenvolupi les seves activitats al municipi de Lleida
  •  En funció del seu projecte i del nombre de persones implicades, se'ls hi podrà atorgar un hort de majors dimensions a un preu de fins a dues quotes anuals.
  •  Als efectes de valoració de mèrits, entre els sol·licitants que compleixin les condicions establertes en l'article anterior, es farà d'acord al següent barem:

Segons ingressos familiars (SMI

  •  Fins al SMI: 5 punts
  •  Per sobre del SMI: 3 punts
  •  Fins a dos vegades el SMI: 2 punts

Raons especials a valorar com situació d'invalidesa i jubilació, degudament acreditades: 2 punts

En cas d'igualtat de barem de puntuació, l'ordre es determinarà per sorteig. La selecció d'horts es farà per sorteig.

La parcel·la compta amb una bassa de reg de 30 m de costat i 1,5 m de fondària, amb una capacitat total de 1000 m3.

La bassa es complementa amb un grup de bombament, el sistema de distribució de l'aigua per fer arribar una aixeta a cada parcel·la, el tancament de la zona dels horts, el marcatge i numeració de les parcel·les, una pàrking i l'ordenació general de l'espai. L'Ajuntament també organitza periòdicament tallers de millora tècnica de l'hort, trobades d'hortalans i visites tècniques obertes a tots els agricultors.

Els horts, a més de la funció productiva tenen també una reconeguda funció social, educativa, lúdica i de benestar personal. Per altra banda el projecte contempla altres objectius com la sensibilització sobre els valors de l'Horta de Lleida, com a part de la història i la cultura de Lleida, i la sensibilització ambiental.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon hortrufea-460x307.jpg48.61 KB

Relacionats

Butlletí