Nou model d’Empreses de Serveis Energètics (ESE) de baixa inversió en edificis municipals

Un nou model d’ESE de baixa inversió que potencia les PYMEs catalanes i que genera ocupació
Sostenible.cat
23/07/2012 - 00:00
El passat 21 de juny l’ICAEN va organitzar una jornada centrada en el nou model de serveis energètics amb baixa inversió, d’aplicació en edificis municipals. Durant la jornada es va presentar el model i l’experiència de diferents proves pilot.
Les ESE de baix cost, una solució per potenciar les PYME de casa nostra
L'objectiu d'aquest model és permetre l'entrada de les ESE als municipis sense la necessitat d'efectuar grans inversions d'entrada. Les ESE agafen un paquet de 8 o 10 edificis mitjans (amb consums energètics inferiors als 50.000 €/any), els avaluen i en determinen una sèrie de mesures de baix cost, de millora dels procediments de gestió i del manteniment. Els contractes es fixen per entre 2 i 4 anys i l'estalvi aconseguit ha d'estar entre el 5 i el 20%, del qual la ESE es quedarà entre un 80-90% i donarà la resta al centre. En tractar-se de mesures de baix cost, la ESE podrà finançar la inversió més fàcilment i amb els estalvis es pagarà el servei i l'amortització dels equips, i la ESE no pagarà el subministrament d'energia.

Algunes de les mesures que es plantegen en aquest marc són:

- reducció de consums inútils o "vampírics" (reduir horaris, apagar llums i equips),
- implantar sensors de presència, vàlvules termostàtiques, programadors horaris,
- hores d'obertura de la climatització,
- temperatures de consigna ajustades,
- senzilles centraletes de control,
- canviar procediments (fer que els horaris de la gent de neteja coincideixin amb l'obertura del centre),
- millorar el manteniment preventiu i la neteja de filtres, etc.

Pel que fa als aspectes procedimentals, s'ha comprovat que si aquests es fixen, tot i que hagi canvis de direcció o de responsables, les mesures d'estalvi es mantenen.

La definició del contracte d'aquestes ESE de baix cost, en discussió
El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) i l'ICAEN lideren un grup de treball per definir com haurien de ser aquests contractes d'ESE de baix cost per edificis. Es vol que la licitació es pugui fer sense la necessitat d'un exhaustiu diagnòstic previ i que s'estableixin compromisos contractuals entre la ESE i el centre de manera que la ESE pugui abandonar el contracte si el centre no està complint els compromisos (temperatura de consigna, etc.). També cal reflexionar sobre com es valoren les ESE que es presenten a la licitació, segons estalvis assolibles, segons inversió aportada, etc. Finalment cal trobar una manera senzilla de ajustar els consums als diferents anys climàtics per tal de calcular l'estalvi.

Una nova professió: els Agents Energètics en el model d'ESE de baix cost
El BEEGroup del CIMNE de la UPC (Grup de Bioclimatisme i Eficiència Energètica del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya) va presentar els resultats del projecte d'Agents Energètics en Edificis Municipals. El projecte va demostrar que les ESE baix cost són un model de negoci viable i aplicable en municipis i cadenes (residències, restaurants, etc.) i que podien generar ocupació. Els principals costos d'aquest model no són els equips sinó els costos de personal.

Es va formar 200 joves com Agents Energètics (en FP de Grau Superior) i es va fer una prova pilot en 6 municipis amb tres models que són: ESE baix cost per paquet de 10 edificis, gestió de consums i pòlisses, i finalment ESE amb contracte de manteniment. El model que presenta majors costos és el de manteniment, on calen estalvis més elevats perquè surti viable (al voltant del 20% d'estalvi i contractes de mínim 5 anys). Amb el primer model un 7% d'estalvi ja era suficient.

(P)

En què consisteixen les Empreses de Serveis Energètics?

El model de les Empreses de Serveis Energètics, denominades ESE, representen un canvi en la manera com es plantegen les inversions necessàries per a l'execució de projectes d'envergadura als municipis. Aquest nou model és el que regeix en altres països europeus com és el cas d'Alemanya, França o Àustria.

Les Empreses de Serveis Energètics són empreses privades que gestionen el subministrament energètic complet de determinades instal·lacions municipals, també el manteniment d'aquestes, i les inversions necessàries en eficiència i renovables que garanteixin estalvis energètics. Suposen una oportunitat per les administracions que requereixen d'inversions per a la millora dels seus sistemes energètics i de les seves diferents instal·lacions, ja que mitjançant elles poden periodificar les inversions en el temps.

Aquestes empreses aporten el finançament per a l'execució de l'obra i obtenen un retorn econòmic gràcies als estalvis que les tecnologies més modernes i eficients permeten obtenir. Unes inversions adscrites al retorn que ofereix l'estalvi energètic i econòmic originat per la diferència entre el que es consumeix actualment amb la tecnologia eficient i el que s'hagués consumit si no s'hagués substituït el sistema obsolet. En general, s'estima que la gestió mitjançant ESE permet assolir estalvis energètics de fins al 30%.

Etiquetes: