Nou empreses catalanes participen en un programa Life de la UE per a la restauració de pedreres

27/11/2004 - 00:00
Nou empreses catalanes del sector del ciment i els àrids participen en un innovador projecte de restauració de pedreres finançat amb fons europeus dels programes ambientals Life. L'objectiu, segons informa l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya i el Gremi d'Àrids de Catalunya, és implementar les últimes tècniques de regeneració de pedreres en condicions mediterrànies, desenvolupar processos de control de qualitat estandaritzats i fomentar l'ús racional de recursos naturals. Així ho corrobora, de fet, Montserrat Jorba, investigadora del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona, entitat coordinadora de l'estudi. El projecte s'anomena EcoQuarry -Ecotechnology for Environmental Restoration of Limestone Quarries- i consisteix en aplicar les millors tècniques disponibles en l'actualitat en restauració de pedreres de pedra calcària. L'experiència es realitza a onze explotacions a cel obert, nou de les quals estan a Catalunya, una al País Valencià i una altra a Portugal. La principal novetat d'EcoQuarry és l'establiment d'un control de qualitat per intentar optimitzar les actuacions de cara a futures restauracions. Un altre aspecte innovador consisteix en la sembra d'espècies vegetals no comercials en els espais a regenerar, de manera que s'obté un sistema natural més divers i similar al del seu entorn. A més de plantar pins, oliveres, garrofers, llentiscles, garrics, romanis, arçots, aladerns i ginestes vimeteres, també se sembren herbàcies comercials -dactil, alfals- així com herbàcies i llenyoses natives -llistó, trèvol pudents, botges, albades, semprevives bordes, estepes... L'aplicació d'aquestes espècies mitjançant hidrosembra i en condicions reals de manteniment és una actuació que no s'ha portat mai a terme fins ara fora de test a petita escala. Un altre aspecte del projecte és l'estudi de la irrigació en funció del tipus de material emprat com a substrat. Això permetrà establir un protocol de gestió de l'aigua per obtenir el màxim aprofitament i el mínim consum. En acabar les actuacions, es publicarà un manual específic d'assessorament a la restauració que permetrà que tots els agents implicats disposin d'uns protocols d'actuació per facilitar la tasca dels tècnics. EcoQuarry compta amb la participació de sis centres de recerca universitats (Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Agricultura de Barcelona, Centre de Recerca Ecològica I Aplicacions Forestals, la Universitat d'Alacant i la Universitat de Lisboa), de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del departament de Medi Ambient de la Generalitat, de Ciment Català, del Gremi d'Àrids de Catalunya (GAC) i de les principals empreses d'aquests sectors. El projecte ha començat aquesta tardor i té una durada de tres anys, finalitzant l'agost de 2007. Les empreses participants són: > Aricemex > Áridos Uniland > Bercontrés > Cantera Roca > Canteras la Ponderosa > Ciments Molins > Cemex > Lafarge Asland > Promotora Mediterrània-2 (PROMSA) > Áridos Costa Sur (València) > Secil (Portugal)

Relacionats

Butlletí