Montmeló disposarà d'un nou espai destinat a horts urbans

02/09/2016 - 14:07

Aquest nou espai serà una realitat el mes de setembre gràcies a la signatura d'un acord de lloguer entre l'Ajuntament i els propietaris de la finca, situada a tocar de la zona verda del Parc de Sant Crist, en un sòl urbanitzable on no existeixen previsions de desenvolupament urbanístic a llarg termini i que, actualment, està destinat a ús agrícola de cereals de secà.

Aquesta actuació s'emmarca en una acció molt més ampla que permet repensar aquest espai des d'una visió més integral del seu conjunt; i ocupa una part de l'espai lliure de la finca i comptarà amb la disponibilitat del pou d'aigua i un espai de magatzem a les edificacions existents, també contempla el condicionament del terreny per 43 nous horts de 100 m2, la millora de l'accés a través del camí i les instal·lacions necessàries per al seu funcionament.

Les obres de d'adequació d'aquest nou espai començaran durant el mes d'agost i tenen una durada prevista d'un mes. Durant aquest temps, es durà a terme l'explanació de les terres i la preparació dels camins d'accés mitjançant graves per facilitar-ne l'accessibilitat durant l'època de pluges. No es preveu cap tancament a l'espai per tal de garantir una millor integració en l'entorn i respectar paisatgísticament l'aspecte actual de terreny d'ús agrícola.

La delimitació dels horts es farà amb estaques de fusta tractada que seran utilitzades com a suport de la presa d'aigua. Es durà a terme el condicionament de l'espai comú en el magatzem existent amb neteja, col·lo-cació de pany, pictogrames i extintor i els treballs de les instal·lacions d'aigua per donar servei de reg als horts i rehabilitar el pou d'aigua existent. El reg es preveu mitjançant la instal·lació d'un grup de bombes d'extracció al pou que farà les aportacions a un dipòsit de subministrament. També es farà la instal·lació elèctrica que donarà servei a la bomba del pou i al magatzem destinat a espai comú.

Quant a la gestió de residus es preveu la construcció d'un compostador col·lectiu dels residus orgànics generats,  amb l'objectiu de minimitzar-los i reutilitzar-los com a fertilitzant orgànic en els propis horts.

La superfície on es situen els 43 horts és de 6.296 m², el magatzem ocupa un espai de 145,20 m² i el pressupost d'aquesta primera fase de l'obra és de 20.515,51 €.

Actualment, el municipi disposa de 89 horts urbans a la zona del Raiguer, convivint dues modalitats: 52 amb caseta individual i 37 que utilitzen una caseta comuna. L'ocupació d'aquests horts sempre ha estat del cent per cent amb una llista d'espera per poder accedir-hi que, a dia d'avui, és de 39 persones. Les noves parcel·les es destinaran, preferentment, als integrats de la llista d'espera que podran triar entre mantenir-se a la llista dels del Raiguer o optar per una parcel·la dels de cal Quico.

Un cop resolta la llista d'espera de persones que han sol·licitat un espai per a cultivar, s'obrirà una de nova amb criteris d'ajudicació diferents als actuals i que prendrà forma en un nou reglament que es publicarà abans d'acabar aquest any.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
En el marc del projecte Llavors de sempre

200 persones de 20 horts comunitaris de Granollers i comarca han recollit recullen a l’Espai Congost safates de planter de varietats locals en el marc de la sisena edició del projecte Llavors de sempre.

Notícia

A través de l'ajuntament, Consell Comarcal i la Cooperativa Agroecològica l'Aresta cerquen propietaris de terrenys que els tinguin en desús per fer-hi horts i recuprar la terra per al sembrat.

Article

Ja està en funcionament l’aparcament de bicicletes públic i gratuït que es troba a la plaça de l’Estació. Aquest aparcament és accessible les 24 hores i tots els dies de l’any.

Butlletí