Montmeló disposarà d'un nou espai destinat a horts urbans

02/09/2016 - 14:07

Aquest nou espai serà una realitat el mes de setembre gràcies a la signatura d'un acord de lloguer entre l'Ajuntament i els propietaris de la finca, situada a tocar de la zona verda del Parc de Sant Crist, en un sòl urbanitzable on no existeixen previsions de desenvolupament urbanístic a llarg termini i que, actualment, està destinat a ús agrícola de cereals de secà.

Aquesta actuació s'emmarca en una acció molt més ampla que permet repensar aquest espai des d'una visió més integral del seu conjunt; i ocupa una part de l'espai lliure de la finca i comptarà amb la disponibilitat del pou d'aigua i un espai de magatzem a les edificacions existents, també contempla el condicionament del terreny per 43 nous horts de 100 m2, la millora de l'accés a través del camí i les instal·lacions necessàries per al seu funcionament.

Les obres de d'adequació d'aquest nou espai començaran durant el mes d'agost i tenen una durada prevista d'un mes. Durant aquest temps, es durà a terme l'explanació de les terres i la preparació dels camins d'accés mitjançant graves per facilitar-ne l'accessibilitat durant l'època de pluges. No es preveu cap tancament a l'espai per tal de garantir una millor integració en l'entorn i respectar paisatgísticament l'aspecte actual de terreny d'ús agrícola.

La delimitació dels horts es farà amb estaques de fusta tractada que seran utilitzades com a suport de la presa d'aigua. Es durà a terme el condicionament de l'espai comú en el magatzem existent amb neteja, col·lo-cació de pany, pictogrames i extintor i els treballs de les instal·lacions d'aigua per donar servei de reg als horts i rehabilitar el pou d'aigua existent. El reg es preveu mitjançant la instal·lació d'un grup de bombes d'extracció al pou que farà les aportacions a un dipòsit de subministrament. També es farà la instal·lació elèctrica que donarà servei a la bomba del pou i al magatzem destinat a espai comú.

Quant a la gestió de residus es preveu la construcció d'un compostador col·lectiu dels residus orgànics generats,  amb l'objectiu de minimitzar-los i reutilitzar-los com a fertilitzant orgànic en els propis horts.

La superfície on es situen els 43 horts és de 6.296 m², el magatzem ocupa un espai de 145,20 m² i el pressupost d'aquesta primera fase de l'obra és de 20.515,51 €.

Actualment, el municipi disposa de 89 horts urbans a la zona del Raiguer, convivint dues modalitats: 52 amb caseta individual i 37 que utilitzen una caseta comuna. L'ocupació d'aquests horts sempre ha estat del cent per cent amb una llista d'espera per poder accedir-hi que, a dia d'avui, és de 39 persones. Les noves parcel·les es destinaran, preferentment, als integrats de la llista d'espera que podran triar entre mantenir-se a la llista dels del Raiguer o optar per una parcel·la dels de cal Quico.

Un cop resolta la llista d'espera de persones que han sol·licitat un espai per a cultivar, s'obrirà una de nova amb criteris d'ajudicació diferents als actuals i que prendrà forma en un nou reglament que es publicarà abans d'acabar aquest any.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Es farà una distribució del terreny en 13 parcel·les individuals i 5 de cultiu comunitari distribuïdes a La Cisa i al barri Santa Anna-Tió.

Article

El projecte “Horts al terrat”, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha rebut el premi Nova Bauhaus de la Unió Europea en una cerimònia que s’ha celebrat a la ciutat de Brussel·les el divendres 12 d’abril.

Article

Montmeló disposa d’un servei públic d’abastament des de 1957 amb un model de gestió directa de forma continuada. L’any 2015 es posava en funcionament el dipòsit del Turó de la Bandera de Montmeló que va permetre millorar el subministrament d'aigua a Montmeló i Parets. Les obres, acordades en un conveni entre el Govern català i els dos ajuntaments l'any 2009, van anar a càrrec de l'empresa ATL, concessionària de la Generalitat.

Butlletí