Molins de Rei desenvoluparà la campanya R-CicleJoguina a les escoles del municipi

20/11/2007 - 00:00
La Fundació ECOTIC va signar fa uns dies un conveni amb l'Ajuntament de Molins de Rei per impulsar el projecte R-CicleJoguina, una campanya de sensibilització que té com a finalitat afavorir que els ciutadans dipositin correctament els residus dels petits aparells elèctrics i electrònics, incloent les joguines. L'objectiu a llarg termini del projecte R-CicleJoguina és incrementar la taxa de reutilització i reciclatge d'aquests residus i evitar l'emissió de components tòxics i perillosos al medi. La Fundació ECOTIC ha dissenyat la campanya R-Ciclejoguina per adreçar-se als escolars i el públic adult, per tal de promoure la recollida selectiva de joguines i petits aparells elèctrics i electrònics d'origen domèstic, ja que actualment els canals establerts de recollida selectiva no garanteixen l'entrada d'aquests residus a les deixalleries. Per aquest motiu la Fundació ECOTIC ha considerat necessari posar en marxa una acció especialment destinada a fomentar la recuperació de les joguines electròniques. Una experiència pionera a tot l'estat La comarca del Baix Llobregat serà el territori escollit per la Fundació Ecotic per desenvolupar una experiència pilot que s'ampliarà a altres punts de la geografia espanyola en el futur. La implementació del projecte R-CicleJoguina a Molins de Rei -un dels dos municipis juntament amb Esplugues de Llobregat on es portarà a terme la campanya- s'emmarca dintre d'una línia d'actuació més amplia. Així, l'Ajuntament de Molins de Rei ha estat l'impulsor d'iniciatives pioneres en matèria de recollida selectiva de residus com ara el projecte Residu Mínim, amb 14 anys d'experiència. R-CicleJoguina suposa, en aquest sentit, un pas endavant en la sensibilització dels ciutadans i ciutadanes envers les noves necessitats derivades d'un mercat tan dinàmic con el de l'electrònica de consum. Campanya de sensibilització El projecte R-CicleJoguina preveu un ampli ventall d'actuacions que tindran lloc als centres educatius de primària i secundària del municipi, entre les quals destaca la col'locació de contenidors específics per tal de facilitar la recollida selectiva de joguines i petits aparells elèctrics i electrònics. Al mateix temps, la Fundació ECOTIC produirà un conjunt de materials didàctics on aportarà informació pràctica sobre quines joguines es poden reciclar i quines són les diferents vies de recollida. R-CicleJoguina és la primera campanya de sensibilització sobre la recollida de joguines electròniques que es durà a terme a tot l'estat espanyol, on la Fundació ECOTIC és responsable de la recollida de les joguines electròniques del 75% dels productors de l'estat espanyol.

Relacionats

Butlletí