Mercat Circular, un nou projecte d’aprofitament alimentari a Mercavallès

14/06/2021 - 11:15

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat el projecte Mercat Circular, per fomentar l’aprofitament de les fruites i verdures del mercat Mercavallès que són mengívoles però no comercialitzables per tal de proveir aliments frescos i de qualitat a persones que necessiten suport alimentari a la comarca. Aquesta és una acció més de l’ens comarcal vers la sostenibilitat alimentaria, que complementa la tasca que ja es fa des de fa anys amb el projecte Recooperem d’aprofitament alimentari.

El Mercat Circular aporta valor social a la tasca comercial del mercat comarcal. És un clar exemple d’economia circular i de compromís social. El projecte està previst al Pla de Reconstrucció de la COVID-19 aprovat pel Consell d’Alcaldies i al Pla d’Actuació Comarcal 2021-2023 i s’inclou en una línia de treball comarcal per fomentar l’aprofitament alimentari en tots els estaments de la cadena alimentaria.

Segons l’estudi realitzat al mercat, actualment es llencen uns 500.000 quilos de fruita i verdura l’any. L’objectiu és poder recuperar-ne 208 quilos al dia, el que equival a 34 caixes de 6kg. Aquests aliments es distribuiran a través d’entitats socials de la comarca  a les famílies vulnerables que ho puguin necessitar.  

Per recollir la fruita i la verdura s’ha habilitat un espai situat al nord de l’equipament. També s’ha fet una campanya d’informació i conscienciació amb els empresaris del mercat i les persones que hi treballen, per tal d’organitzar els circuits. Durant el mes de maig ja s’han produït les primeres donacions de fruita. Un cop arriben a la parada del Mercat Circular, allà la fruita i la verdura és revisada abans que es posi a disposició de les entitats socials.

Important salt en la gestió dels residus

Durant el 2020 el mercat comarcal ha fet un important salt endavant en la gestió dels residus que genera.  Actualment Mercavallès ja ha assolit el 85% en la recollida selectiva de residus i la fracció resta s’ha reduït un terç.

Això ha estat gràcies al nou sistema de recollida amb una gran implicació dels concessionaris i dels treballadors i treballadores de l’equipament, així com pels clients i clientes. La renovació de l’àrea de residus i l’increment de la recollida separada de la matèria orgànica ha posat de manifest  que gran part de la matèria orgànica generada són restes de menjar que s’haurien pogut aprofitar. Amb el Mercat Circular es fa un pas més en la millora de la gestió de la fruita i la verdura sobrant.


 

Relacionats

Article

La tercera edició dels premis Mercabarna Paco Muñoz contra el malbaratament alimentari ha rebut la participació de 7 iniciatives de diferents entitats, associacions i empreses. 

Aquest any s'han guardonat dos projectes en l'àmbit de la Prevenció del Malbaratament Alimentari i la Innovació Social, quedant deserta la categoria d'Innovació Tecnològica.

Article

Integrar plantes silvestres comestibles en el sistema alimentari pot suposar una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Sota aquesta premissa, les organitzacions Eixarcolant, Tarpuna i Restaurantes Sostenibles, estan duent a terme un projecte per fomentar i facilitar la producció, distribució i consum d'aquest tipus de plantes a Barcelona.
 

Article

El Jardí està situat al bell mig del Parc fluvial del riu Ripoll a Barberà del Vallès. El qual es concep com a nucli, pol d’atracció i espai emblemàtic amb un alt valor natural, paisatgístic i històric, on es troben diversos elements a preservar i potenciar.

Butlletí