Medi Ambient signa un conveni per millorar la gestió dels residus municipals a l'Alt Empordà

31/08/2005 - 00:00

Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge i president de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Jordi Cabezas, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han signat, aquest dimarts 29 d'agost, un conveni de col·laboració que permetrà desplegar un nou model de gestió de residus a la comarca de l'Alt Empordà.
El nou model respon als objectius de la Generalitat, que donen prioritat a la prevenció i la recollida selectiva de les deixalles per tal d'aconseguir el reciclatge del 75% del vidre i del paper, el 55% de la matèria orgànica, i el 25% dels envasos lleugers (llaunes i plàstics). En aquest sentit, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través del conveni es compromet a impulsar la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica entre els municipis de la comarca. Actualment, l'Alt Empordà genera 112.600 tones de deixalles anuals, de les quals es recullen selectivament el 17%. En aquest sentit el pla inclourà el disseny i la planificació de les campanyes d'educació necessàries per implicar la població en la recollida selectiva.
També es contempla la necessitat de treballar per la recuperació dels materials aprofitables que hi ha a la fracció 'resta' de les deixalles, és a dir la bossa amb residus barrejats, que conté tot allò que el ciutadà no ha separat, i que representa el 75% de totes les deixalles. Per això, el conveni inclou el compromís d'elaborar un pla d'acció per definir les infraestructures necessàries perquè els municipis de l'Alt Empordà puguin complir aquests objectius de recollida selectiva i de recuperació de materials de la fracció 'resta'. L'ARC finança l'elaboració del Pla d'Acció amb 30.000 euros. A més, donarà suport als ens locals perquè el despleguin; per això, es compromet a assumir els costos de les actuacions que el Pla d'Acció inclogui en relació a la millora i la construcció de noves instal·lacions.
Finalment, aquest document també haurà de definir un nou ens de gestió -consorci o altra figura associativa- per al finançament i seguiment de les noves infraestructures de gestió de residus municipals.
L'acte de signatura ha coincidit amb la inauguració de l'ampliació i millora del dipòsit comarcal controlat de Pedret i Marzà, les instal·lacions del qual han estat millorades amb sistemes de tractament de lixiviats i de recuperació de biogàs. També s'ha iniciat la clausura i segellament d'una part de l'abocador ja plena.

Relacionats

Butlletí