Medi Ambient i Habitatge protegeix els boscos del castell d'Escornalbou

08/01/2006 - 00:00
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha declarat d'utilitat pública i ha inclòs dins el Catàleg d'utilitat pública la forest anomenada "Boscos del Castell d'Escornalbou", dels termes municipals de Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou i l'Argentera. Aquesta propietat pertany per meitat i proindivís a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona. El Catàleg d'utilitat pública (CUP) és un registre públic de caràcter administratiu al qual s'inscriuen totes les forests declarades d'utilitat pública. Així mateix, es constitueix com un instrument tècnic i jurídic per a la defensa i la gestió del patrimoni forestal de titularitat pública. La institució del CUP és, doncs, un instrument fonamental en la protecció i la regulació jurídica de les forests públiques. Les forests incloses al CUP són forests de domini públic i, per tant, inalienables, imprescriptibles i inembargables. Els boscos del castell d'Escornalbou s'han declarat d'utilitat pública perquè són forests essencials per a la protecció del sòl enfront dels processos erosius. També contribueixen a la conservació de la diversitat biològica a través del manteniment dels sistemes ecològics, la protecció de la flora i la fauna o la preservació de la diversitat genètica. A més, la major part d'aquests boscos drena les seves aigües a dos barrancs que, al seu torn, desemboquen al pantà de Riudecanyes i contribueixen, d'aquesta manera, a la regulació del règim hidrològic.__Els boscos del castell d'Escornalbou se situen al nord de la província de Tarragona, al sector meridional del Camp de Tarragona, als vessants meridionals del cim de Puigmarí (460 m) i als orientals de la serra de l'Argentera (705 m). En aquests boscos hi ha domini d'alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum), roureda (Violo-Quercetum fagineae) i pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii). Els mamífers que hi habiten són principalment esquirols (Sciurus vulgaris), conills de bosc (Oryctolagus cuniculus) i llebres (Lepus europaeus), porcs senglars (Sus scrofa) i teixons (Meles meles). Pel que fa a les aus, el més important és la presència d'aus rupícoles diürnes i nocturnes, com l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo) i el xot (Otus scops). Al Camp de Tarragona, la superfície total declarada d'utilitat pública és d'unes 13.500 ha, de les quals 9.000 ha corresponen a forests de la Generalitat de Catalunya, i la resta, a forests d'entitats locals. A Catalunya, la superfície total declarada d'utilitat pública és d'unes 380.000 ha, 71.800 ha de les quals corresponen a forests de la Generalitat de Catalunya, i 308.200 ha, a forests d'entitats locals.

Relacionats

Butlletí