Medi Ambient estudia noves mesures contra la contaminació per diòxid de nitrogen

18/10/2010 - 00:00

El pla de millora de la qualitat de l'aire ha aconseguit situar la contaminació per partícules a l'àrea de Barcelona per sota dels límits fixats per la UE, però no ha aconseguit reduir la provocada per diòxid de nitrogen (NO2), de manera que la conselleria de Medi Ambient ha anunciat noves mesures. La Comissió Rectora del Pla d'actuació està revisant el conjunt de 73 mesures per millorar la qualitat de l'aire, entre elles la limitació de velocitat a 80 km/h en els accessos a Barcelona per si calgués modificar-les.

Els nivells de NO2 superen els límits europeus en els 16 municipis de la primera corona metropolitana, una tendència que es manté respecte a 2008 sobretot en els nuclis urbans, una cosa similar a allò que passa en la major part de les àrees metropolitanes europees, com Estocolm o Berlín, i que segons els experts es pot atribuir als nous motors dièsel que provoquen més emissions d'aquest tipus. L'aspecte positiu de les dades provisionals de 2010 és que el contaminant de partícules (PM10) no supera els límits (40 µg/m3) en cap de les estacions de vigilància de Barcelona ni dels 39 municipis restants inclosos en les dues primeres corones metropolitanes, decretades de protecció especial de l'ambient atmosfèric.1.200 morts menys cada any
Els beneficis per a la salut per la reducció de la contaminació assolida a Barcelona suposen, segons el Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental, augmentar cinc mesos l'esperança de vida dels ciutadans d'aquesta zona i ha pogut evitar de mitjana, unes 1.200 morts anuals. Segons les dades aportades per la conselleria, l'aplicació d'aquestes mesures -51% en execució i 44% ja finalitzades- han evitat l'emissió de més de 284 tones anuals de partícules respirables de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i més de 5.520 tones anuals de NO2.

Indústria i automòbil
L'aplicació de les mesures en l'àmbit industrial, com filtres i millora de les instal·lacions, han permès reduir la contaminació atribuïble a aquesta activitat, que el 2005 era responsable del 30% de les emissions de NO2 i PM10. Pel que fa al transport terrestre, els vehicles a motor de combustió són responsables d'entre el 40% i el 50% de les emissions de partícules i NO2, per la qual cosa el pla incorpora la potenciació de transport públic. En total, les mesures de gestió de la velocitat de circulació han suposat l'estalvi d'emissions de 450 tones anuals de NO2 i unes 32 de PM10, una contaminació equivalent a la que es produiria si es retiressin de les carreteres uns 22.100 vehicles cada dia. La disminució de la velocitat ha portat a més una reducció del consum de gasolina (31,6 tones diàries) i gasoil (34,9 tones al dia), que es tradueix en 24.000 tones anuals, o el 4,3% del que es consumeix en tota la primera corona, per valor de 30 milions d'euros.

 

 

Relacionats

Notícia

L’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells ja ha quedat enllestit perquè el Govern el pugui aprovar en breu, previ dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social. El text ha superat la fase d’audiència i informació pública i s’han tingut en compte les al·legacions de totes les parts interessades.

Acte
30/05/2024 - 00:00
Vestíbul del Centre Cultural Costa i Font
Article

Dues estacions de qualitat de l’aire de Barcelona i una de Vic s’integren en el projecte europeu WatchPlant.

Butlletí