Medi Ambient destina més de 3 milions d'euros als espais naturals protegits de Catalunya

26/08/2005 - 00:00
Durant el 2005 el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General del Medi Natural, ha atorgat 3.290.858,34 euros als ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya. La distribució dels ajuts per demarcacions territorials ha estat la següent: Per a Barcelona s'ha destinat un import de 554 mil euros, per a les comarques de Girona prop de 800 mil, Lleida 1 milió 256.000, Tarragona 470 mil i les Terres de l'Ebre 210 mil.
Amb aquesta única ordre d'ajuts s'ha intentat abastar la totalitat dels espais naturals protegits a Catalunya en quatre línies de treball bàsiques. Una primera orientada als espais naturals de protecció especial, com ara el parc nacional, els parcs naturals i les reserves; una segona, a la conservació dels hàbitats; la tercera, a l'ordenació dels usos públics i la millora ambiental; i la darrera, a les zones humides.
Els beneficiaris d'aquests ajuts han estat els ens locals, les persones físiques (com poden ser propietaris, masovers, titulars d'explotacions forestals i agràries cedides en arrendaments...) i les persones jurídiques sense ànim de lucre titulars dels terrenys o titulars d'explotacions forestals i agràries cedides en arrendament, contracte de parceria o alguna altra forma de cessió d'explotació o de gestió amb títol degudament formalitzat. D'aquesta manera, s'han obert les portes a entitats titulars d'un acord de custòdia del territori.
Podeu conèixer les actuacions que s'han dut a terme als diferents parcs aquí.

Relacionats

Butlletí