Medi ambient de Reus inicia una campanya per fomentar les instal·lacions d’autoconsum elèctric

30/04/2021 - 12:46

L’Ajuntament de Reus ha engegat una campanya informativa per tal de fomentar la producció d’electricitat per al consum propi a nivell domèstic i empresarial amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència i mitjançant la utilització de fonts renovables locals. El principal atractiu és l’incentiu fiscal per als ciutadans, empreses i particulars, que apostin per aquest tipus d’instal·lacions amb una bonificació del 50% de descompte de l'IBI.

Amb aquesta campanya, la regidoria de Medi Ambient vol fer un pas endavant per donar a conèixer els avantatges de l’autoconsum i impulsar aquest tipus d’instal·lacions a la ciutat. El principal atractiu és l’incentiu fiscal per als ciutadans, empreses i particulars, que apostin per aquest tipus d’instal·lacions amb una bonificació del 50% de descompte de l'IBI, que va entrar en vigor aquest exercici i al qual s’han acollit, pel moment, 8 instal·lacions.

La campanya informativa, que serà present a partir d’avui al carrers de la ciutat, als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, incideix en els avantatges de l’autoconsum energètic. “Aquesta modalitat facilita que la ciutadania i les empreses puguin generar i gestionar la seva pròpia electricitat renovable, situant-los en el centre del nou model energètic i avançant, d’aquesta manera cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana”, explica el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio. “L'autoconsum energètic genera beneficis econòmics i ambientals en la lluita contra el canvi climàtic a través de la producció d'energies netes i km 0, alhora que suposa un estalvi energètic i econòmic per al consumidor”, afegeix.

En aquesta línia, el propi Ajuntament aposta per l’autoconsum a les instal·lacions municipals i ratifica la seva aposta per l’energia verda amb nous projectes per ampliar les instal·lacions fotovoltaiques municipals com són la nova instal·lació solar fotovoltaica que, aprofitant la superfície de l’IMFE Mas Carandell, també podrà funcionar com una comunitat energètica per l’autoconsum de les instal·lacions municipals properes i el veïnat del Barri Gaudí; l’ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques a cinc escoles més de la ciutat (Isabel Besora, Pi del Burgar, Vitxeta, Rubió i Ors i Alberich i Casas) i, a llarg termini, el desenvolupament d’una empresa elèctrica municipal, Reus Energia, per tal d’avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient.

 

Característiques de la instal·lació

També s’ha habilitat un espai web al web municipal reus.cat/autoconsum on s’explica amb detall com fer el pas a l’hora de contractar una instal·lació d’aquest tipus.

El primer que cal tenir en compte és el consum  d'energia elèctrica de la llar o empresa i la seva distribució horària (corba de càrrega) que depèn de les hores en què generem més consum energètic. Aquestes dades són necessàries per tal de dimensionar correctament la instal·lació.

Per a una instal·lació domèstica un dimensionat adequat pot estar a l'entorn de 3kW. Cal tenir en compte que la potència contractada en l'àmbit domèstic està al voltant dels 4,5 kW.

Els equips bàsics dels que es composa la instal·lació són principalment les plaques solars, l’estructura de suport de plaques, les proteccions de corrent i l’inversor. L'inversor és l'equip més important i que limita la quantitat d'energia que podem produir, per tant cal dimensionar-lo molt correctament. També cal pensar si es volen instal·lar bateries en un futur, ja que no tots poden gestionar la càrrega d'una bateria.

Un cop realitzada la instal·lació, s'ha de legalitzar mitjançant un butlletí de l'instal·lador i donar-la d'alta a la Generalitat.

 

Bonificació de l’IBI

La bonificació és d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 2 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de medi ambient municipals.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de l'execució de la instal·lació. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.


 

Relacionats

Butlletí