Mataró presenta la seva tasca respecte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

04/03/2021 - 09:00

En el marc de la jornada “Governança local i Agenda 2030: un nou impuls transformador” organitzada per la Diputació de Barcelona, Mataró ha presentat la seva tasca en la implementació de l’Agenda 2030. Entre les principals actuacions hi ha la formació de responsables tècnics i càrrecs electes, accions d’informació i sensibilització a la ciutadania per mostrar la importància, impacte i possibilitats d'actuació i d'implicació vers els ODS a escala local i adaptar l'estratègia de ciutat per al nou context de recuperació i resiliència per fer front a la pandèmia de la Covid-19 a partir del marc d'actuació que suposa l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

La Diputació de Barcelona ha presentat avui, 26 de febrer, un paquet d’eines i recursos per facilitar la implementació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i fomentar la participació ciutadana als ens locals durant el 2021. L’escenari escollit ha estat la sessió virtual “Governança local i Agenda 2030: un nou impuls transformador” adreçada a personal electe i tècnics dels 311 municipis de la província de Barcelona, que ha inaugurat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; i amb una ponència institucional de la vicepresidenta quarta de Polítiques de Participació Agenda 2030 i ODS, Núria Parlon, sota el títol “Les polítiques locals com a motor de transformació”.

Durant la sessió s’ha donat a conèixer la nova “Guia pràctica per elaborar l’Agenda 2030 Local” elaborada per la Diputació amb la participació de l’Ajuntament de Mataró com a grup de contrast. També s’han presentat una desena de recursos econòmics, materials i tècnics adreçats als municipis integrats dins de l’instrument de cooperació local propi de la corporació, el Catàleg de Serveis de la Xarxa de Govern Local. Durant la trobada també s’ha presentat el procés d’implementació de l’Agenda 2030 que estan duent a terme tres municipis que destaquen com a exemple de bones pràctiques: Mataró, Manresa i Zarautz (Guipúscoa).

Mataró disposa des de l’any 2017 d’una estratègia de ciutat, Mataró 2022, per l’impuls del desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent, en el marc de la qual s’han desenvolupat diferents processos en relació als ODS. Un dels més rellevants ha estat l’elaboració de plans sectorials per a la implementació dels ODS, com el Pla Director de Solidaritat i Cooperació 2018-2022, el Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020, el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 o el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC), entre d’altres. A més, s’ha realitzat un exercici preliminar d’identificació i localització dels ODS en el marc de l’estratègia de ciutat Mataró 2022 i el conjunt de pactes i plans aprovats. 

Personal municipal ha participat en la definició d'indicadors en el marc del grup de treball impulsat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Mataró també ha treballat en la formació i sensibilització al personal tècnic municipal i als i les regidores del consistori, i s’han realitzat d’activitats per donar a conèixer l’agenda i els seus objectius entre la ciutadania i s’han incorporat els ODS en els diferents actes de sensibilització de l’àmbit d’educació per al desenvolupament.

Durant els propers mesos es posarà en funcionament una pàgina web específica per a contribuir a donar a conèixer els ODS entre la ciutadania, i aquest 2021 està previst iniciar un procés de reflexió estratègica compartida per adequar l'estratègia de ciutat vers l'horitzó 2030, d'acord als compromisos del Pla de Mandat 2019-2023 i a l'Acord institucional per a la reconstrucció social i econòmica.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Entrevista

 

La Lídia Blanch és dinamitzadora de l’Hort al terrat que hi ha a l’Espai Jove La Fontana, a Gràcia. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, promou la creació i el manteniment d’horts urbans en espais en desús d’equipaments socials per part de persones amb trastorn mental. El manteniment d’aquest hort aporta múltiples beneficis pels participants i els organitzadors del projecte, i representa una oportunitat per dur a terme una tasca comunitària i trencar l’estigma associat al trastorn mental.

Entrevista

A la perifèria de Mollet del Vallès s’hi troben el parc dels Pinetons i l’espai rural dels Gallecs, dues àrees periurbanes connectades per un camí rural que conformen una matriu paisatgística diversa. Amb l’objectiu de recuperar els valors agraris que tradicionalment han cobert el paisatge, aquest espai ha esdevingut el pulmó verd de Mollet, l’hàbitat d’una gran biodiversitat, 203 espècies d'animals i vegetals, i un punt de referència per a l’educació ambiental de la ciutat. Parlem amb Raul Broto, regidor de Justícia ambiental, transició energètica i ecologisme de Mollet, que actualment està a càrrec del projecte.

Opinió

Si s’incrementés l’exposició als espais verds fins a nivells de NDVI equivalents a que cada ciutat tingués el 25% de la seva àrea coberta per espai verd en 1.027 ciutats europees, incloent Barcelona, Londres o Viena, s’evitarien 42.968 morts anualment.

Butlletí