Manresa participa en un projecte europeu per al tractament de residus

28/10/2016 - 09:41

Life+Releach tracta sobre l'ús de noves tecnologies per millorar la gestió de residus als abocadors i disminuir costos. El Parc ambiental de Bufalvent acull una planta pilot en què s’està provant la tecnologia que es desenvolupa per tractar lixiviats a partir de membranes que ja han finalitzat la seva vida útil a les plantes dessalinitzadores.

El Parc ambiental de Bufalvent ha acollit la presentació del projecte Life+ Releach, cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu d’innovar en el tractament i la gestió de residus i alhora promoure la consciència social vers l’impacte de la seva generació. A Catalunya el projecte és liderat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed.

El Consorci, a les seves instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent, acull una planta pilot en què s’està provant la tecnologia que es desenvolupa per tractar lixiviats a partir de membranes que ja han finalitzat la seva vida útil a les plantes dessalinitzadores. En l’acte d’avui, amb presència dels diferents socis del projecte i representació d’alcaldes i regidors de diferents municipis, s’ha explicat el projecte i els participants han pogut visitar també la planta pilot.

La taula inaugural ha anat a càrrec de José Manuel Prado, director general de la Fundació CTM Centre Tecnològic; Xavier Reinaldos, director adjunt de l’Agència de Residus de Catalunya; i Marc Aloy, representant del Consorci. Han insistit en el component d’innovació del projecte, en l’aprofitament de residus i en la necessitat de desenvolupar noves tecnologies que permetin un abaratiment de la gestió de residus i un tractament més eficient i sostenible.

Després, els tècnics han explicat el projecte i els assistents han visitat la planta pilot al Parc ambiental de Bufalvent on han pogut veure el procés que passen els lixiviats fins a convertir-se un altre cop en aigua neta.

Què són els lixiviats?

Cada any, gairebé un 17% dels residus municipals generats acaben en alguns dels 27 dipòsits controlats de residus que hi ha a Catalunya. Un dels principals problemes ambientals associats a la disposició de residus en dipòsits controlats és la gestió dels lixiviats que es generen. Els lixiviats són aigües molt contaminades producte de l’excés d’aigua de pluja que drena a través de les capes de residus d’un abocador afavorint la descomposició de la matèria orgànica mitjançant processos físics, químics i microbiològics.

En funció del temps d’emmagatzematge dels residus, els lixiviats contenen més o menys càrrega de matèria orgànica, amoníac, metalls pesants, compostos orgànics clorats, sals inorgàniques i altres contaminants, sempre en funció de les característiques dels residus emmagatzemats.

Com a conseqüència de la seva alta càrrega contaminant, els lixiviats es recullen i no es poden alliberar al medi natural sense un tractament previ.

Com es tracten els lixiviats?

Actualment trobem diferents alternatives de tractament depenent de la naturalesa dels residus dipositats i del grau d’envelliment del lixiviat. Però totes requereixen un elevat consum energètic i de reactius químics, provocant un impacte ambiental i econòmic important.

El projecte Life+ Releach té com a objectiu principal innovar en un nou esquema de tractament, òptim per a lixiviats d’elevada edat, i alhora reduir el cost ambiental i econòmic associat al seu tractament.

El projecte Life+Releach, està cofinançat per la Unió Europea amb 2,2 milions d'euros.

L’any 2014 es va iniciar el projecte Life+ Releach, cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa Life+ Releach. En el decurs del projecte, que té una durada de 4 anys, s’han dissenyat i construït una planta pilot que s’instal·larà al Parc ambiental de Bufalvent i posteriorment a Orís, per desenvolupar noves tecnologies de tractament de residus que redueixin l’impacte ambiental i els costos associats al tractament i que pugui ser exportada a d’altres abocadors. El projecte també pretén fomentar la consciència social sobre l’impacte sobre el medi ambient de la generació i gestió de residus.

Un dels punts més innovadors del projecte és la recuperació de membranes d’osmosi inversa de plantes dessaladores al final de la seva vida útil, per reutilitzar-les en el procés de tractament d’aquests lixiviats. Mitjançant un procés de regeneració, aquestes membranes s’utilitzaran per al tractament del lixiviat, reutilitzant un residu que d’una altra manera s’hauria de gestionar en abocadors. Com a resultat, transformem un residu en recurs reutilitzable i alhora reduïm tant el volum de residus enviats a un abocador com el cost associat al seu tractament.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

En aquests moments hi ha 49 caixes niu instal·lades a diversos sectors de la ciutat. Un informe de l’Ajuntament de Manresa n’ha constatat l’ocupació de 27 durant aquest 2019. El projecte de caixes niu va arrencar l’any 2017 i té l’objectiu d’afavorir la reproducció d’espècies d’ocells insectívors per combatre la processionària a la ciutat de Manresa

Acte
19/10/2019
Fira Ecoviure. Palau Firal.
Notícia
Ecoviure incorporarà una proposta específica per al públic familiar, el Petit Ecoviure

La fira Ecoviure se celebrarà enguany els dies 19 i 20 d'octubre al Palau Firal de Manresa, i continua sumant esforços amb la fira Cuida't, que se celebrarà els mateixos dies, seguint amb l'experiència iniciada l'edició anterior per sumar esforços al Bages entre fires amb un públic similar, convertint el Palau Firal en la seu d'un gran esdeveniment dedicat a la cura del medi ambient i de les persones.

Butlletí