Manresa impulsa el projecte 'Buits Urbans' i posa quatre solars a disposició de les entitats

Font: Ajuntament de Manresa
29/01/2015 - 00:00
Les entitats i associacions de Manresa podran presentar els seus projectes per tal utilitzar temporalment aquests espais municipals en desús perquè hi puguin desenvolupar activitats. El seu objectiu és el de regenerar el teixit urbà i induir al dinamisme social amb la implicació del ciutadà en la gestió de l'espai públic.

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest 27 de gener el projecte 'Buits Urbans', una iniciativa pionera que permetrà la posada a disposició de les entitats i associacions sense ànim de lucre solars municipals en desús perquè desenvolupin projectes socials. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'afavorir la implicació de la societat civil en la definició, instal·lació i gestió d'aquests espais buits per retornar-los a la ciutat.

Els detalls del projecte han estat presentats pel regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, des del solar municipal situat al carrer Dante, que serà un dels espais que s'inclouen dins el Pla Buits Urbans.

Serracanta ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'un projecte que busca "utilitzar espais de propietat municipal que estan en desús i posar-los a disposició de les entitats i associacions perquè posin en marxa projectes i intentar que se'ls facin seus i hi passin coses". Per al regidor "aquesta és una prova pilot que esperem que tingui un retorn de la ciutadania amb projectes interessants que impliquin les persones i els barris".

El regidor ha anunciat que l'Ajuntament ha fet pública la licitació pública per a la utilització temporal de quatre terrenys que seran cedits per aquest projecte. Els quatre espais seleccionats són els solars situats al carrer Santa Teresa, núm. 4; al carrer de l'Hospital núm. 17, cantonada amb el carrer Sant Salvador; un solar del passatge situat entre el carrer Dante i l'avinguda de les Bases de Manresa -aquesta ubicació consta de dos solars dels quals només se'n podrà escollir un per ubicar-hi l'ús proposat- i el solar situat al carrer Lluís Millet, núm. 19 i carrer del Camí Vell de Santpedor, núm. 71.

Els usos i activitats que es proposin des de les entitats i associacions hauran de ser necessàriament d'interès públic o d'utilitat social i, en cap cas, podran ser de caràcter lucratiu. Els usos admesos poden ser de caràcter social, agrícola, ambiental, educatiu, esportiu, lúdic i cultural o bé la combinació de diversos d'aquests. En els projectes podrà ser compatible al marge de l'activitat principal una activitat secundària que generi rendiment econòmic sempre i quan aquest es destini exclusivament a l'autofinançament del projecte.

El rol del ciutadà, l'element clau del pla
El pla "Buits Urbans" parteix de la base que el ciutadà vol ser protagonista de la construcció d'un entorn urbà adient per a la seva comunitat. La naturalesa del pla té una càrrega de voluntarisme molt gran, que remet al concepte de coparticipació d'un espai, en què l'Ajuntament deixa marge de maniobra al ciutadà.

El caràcter innovador del pla "Buits Urbans" recau en el paper actiu que es dóna als ciutadans en la gestió d'un espai de la ciutat, ja que normalment el ciutadà és usuari però no gestor i usuari al mateix temps. Es tracta doncs, d'una manera d'entendre la gestió de l'espai públic diferent de la manera tradicional, però que en els últims temps està guanyant força a diverses ciutats modernes.

Procediment de selecció de projectes
Podran presentar els seus projectes, tant de manera individual com de forma conjunta, les entitats manresanes públiques o privades, sense ànim de lucre, degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

En cas de projectes fruit de la col·laboració entre grups o col·lectius no constituïts com a entitats jurídiques, caldrà que almenys hi participi una entitat sense ànim de lucre degudament constituïda i que aquesta sigui qui formalment presenti el projecte.

Els projectes es seleccionaran a través d'una licitació pública oberta i tota la documentació i els anuncis relatius a la licitació estaran disponibles al la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa i a l'Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions.

Els criteris que serviran de base per a la selecció de propostes valorarà la implicació en l'entorn i rendibilitat social; l'autosuficiència en el desenvolupament de l'activitat; la sostenibilitat ambiental; i la millora de l'entorn urbà que comporti la proposta.

El desenvolupament dels projectes seleccionats han de tenir una durada mínima d'un any i màxima de tres anys, que seran prorrogables de forma expressa anualment per un màxim de dos anys més.

Municipis: 

Relacionats

Article

L’objectiu del Pacte Social de l’Aigua és defensar la gestió pública, la transparència del servei la implicació de la ciutadania

Notícia
Inscripcions obertes

Els dies 24 i 25 d’abril d'enguany, torna una nova edició de l’ACUSTICAT, el Congrés biennal sobre el món de l’acústica catalana. Manresa, capital del Bages, acull la cinquena edició del congrés i ho fa des del Teatre Kursaal, un equipament que allotjarà ponències de nivell i fomentarà la reflexió sobre l’acústica en tres grans sales i una fira expositiva amb solucions i innovacions acústiques. 

Notícia

L'Ajuntament de Manresa retira el paviment de l'aparcament i l'estructura del rètol de l'antiga discoteca Pont Aeri

Butlletí