L'Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona recuperen l'entorn del Santuari del Corredor

L'entitat financera hi ha destinat 180.832,20 euros i hi han treballat 12 persones en risc d'exclusió
Font: DiBa
27/03/2010

La recuperació de més de 10 ha destinades a la pastura i 18 km de franges de prevenció d'incendis forestals; la creació de dos punts d'aigua per als ramats; l'adequació d'una bassa per a amfibis; la plantació de centenars d'arbres i arbustos, i la construcció d'un mirador són algunes de les actuacions més destacades de recuperació de l'entorn del Santuari del Corredor, al Parc del Montnegre i el Corredor. L'objectiu principal és incidir globalment en la conservació i la millora dels sistemes naturals d'aquesta zona, la potenciació d'activitats socioeconòmiques que afavoreixin la diversitat i la qualitat dels paisatges, i l'ordenació de l'ús públic en un espai natural molt visitat.

Aquest projecte integral, que s'ha centrat en dos grans espais (l'entorn del santuari i les finques de Ca l'Arenes i Can Bosc), s'emmarca dins el conveni de col·laboració entre l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona.

El Santuari del Corredor ha sofert contínues transformacions al llarg dels anys. Per tal de recuperar i conservar els sistemes naturals i retornar al seu estat original aquest indret, es va posar en marxa el 2008 una sèrie d'actuacions en diversos punts del parc.

Actuacions al voltant del Santuari
Les diverses iniciatives que s'han dut a terme al punt més alt del massís s'han centrat en projectes destinats principalment a ordenar els accessos i a restaurar el medi i el paisatge. Per això se n'ha desplaçat la circulació i s'ha creat una zona d'aparcament de vehicles on l'impacte paisatgístic és menor. La consolidació de talussos i la construcció de murs i d'escales d'accés al Santuari des de l'aparcament són unes altres iniciatives que també han contribuït a l'ordenació de l'entorn.

La recuperació de la vegetació herbàcia típica dels prats a les antigues feixes, complementada amb la consolidació dels talussos entre feixes i la plantació d'espècies arbòries als fondals han donat pas a l'habilitació de diverses àrees per a les activitats de lleure a l'aire lliure. Així s'ha evitat l'ús intensiu concentrat en uns punts determinats. Una altra de les millores és la senyalització de l'entorn del santuari per tal d'integrar-lo a la xarxa d'itineraris del parc.

Finques de Ca l'Arenes i Can Bosc
A les finques de Ca l'Arenes i Can Bosc, per les seves característiques i la seva situació estratègica a la carena del Corredor, hi convergeixen diversos objectius d'intervenció: la conservació dels sistemes naturals i la biodiversitat, la prevenció dels incendis forestals, els aprofitaments ramaders i l'ús social. Per això, les actuacions s'han centrat en l'adequació d'una bassa per a amfibis i en la creació d'espais oberts per millorar els hàbitats de la fauna; la instal·lació d'un abeurador per a ovelles i la recuperació de pastures per afavorir l'activitat ramadera; els treballs forestals de reducció de combustible i l'ús del ramats per al manteniment de les franges per a la prevenció dels incendis; i la senyalització d'itineraris i la construcció d'un mirador per millorar l'ordenació de l'ús públic.

Les actuacions han tingut un cost total de 180.832,20 euros, i la majoria han estat executades per dues empreses que treballen amb col·lectius en risc d'exclusió social: el Molí d'en Puigverd, que incorpora persones amb malalties mentals; i Recursos, empresa d'inserció que treballa amb persones amb dificultats per trobar feina. En total, 12 persones han pogut accedir al món laboral gràcies a aquest projecte.

Relacionats

Butlletí