L'ICRA detecta per primer cop fàrmacs als sediments de l'Ebre

Font: ICRA
29/09/2011

Un estudi de l'ICRA ha detectat per primer cop restes de fàrmacs als sediments i partícules sòlides del riu Ebre, fet que representa un nou risc de contaminació per a l'ecosistema aquàtic. Així ho estima un dels dos estudis que l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha presentat, aquesta setmana, en el marc del projecte "Avaluació i predicció dels efectes del canvi global en la quantitat i la qualitat de l'aigua en rius ibèrics-SCARCE" del programa CONSOLIDER-INGENIO 2010-2014.

El projecte de recerca a l'Ebre ha detectat l'ocurrència de 43 fàrmacs pertanyents a les classes terapèutiques predominants i la seva distribució en aigües superficials, en sòlids en suspensió i en sediments. I s'hi ha detectat que els efluents de les EDAR són la principal font de contaminació i la seva distribució espacial es veu afectada pel flux del riu al punt de mostreig i el factor de dilució corresponent, amb el resultat que es troba en majors concentracions i càrregues més elevades en els petits rius tributaris que no pas al riu Ebre.
Damià Barcelódirector de l'ICRA i cap de l'Àrea de Recerca de Qualitat de l'Aigua de l'ICRA, ha exposat que "aproximadament el 70% des fàrmacs van a l'aigua, però el 30% queda retingut als sediments. Això és un fet important per tal de calcular la contaminació real del riu Ebre i alhora és motiu de preocupació, ja que els organismes aquàtics, com els peixos, poden bioacumular part d'aquests fàrmacs i incorporar-los a la cadena tròfica.

Fins ara la majoria de dades sobre fàrmacs en rius nomes parlaven que es detectaven a l'aigua, és a dir, en la fase aquosa, i no al particulat del riu. L'article, per tant, té una especial rellevància perquè prova que, a partir d'ara, en tots els estudis que es facin sobre aquests compostos cal considerar els sediments del riu i de com poden afectar els organismes aquàtics".

L'estudi ha estat publicat recentment per l'ICRA a la revista internacional Chemosphere amb el títol "Occurrence and distribution of pharmaceuticals in surface water, suspended solids and sediments of the Ebro river basin, Spain" ('Ocurrència i distribució de fàrmacs en aigua superficial, en sòlids en suspensió i en sediments de la conca del riu Ebre').

Podeu llegir l'article (en anglès) aquí

1.000 milions d'euros a l'any, això valen els serveis de la Conca del Llobregat
El riu Llobregat també ha estat objecte d'anàlisi, concretament s'han quantificat els serveis ecosistèmics que proporciona la conca del riu Llobregat en gairebé 1.000M€ anuals.  Aquest estudi és el primer que quantifica el valor econòmic dels serveis ecosistèmics d'un riu.
Els serveis ecosistèmics són els beneficis que l'home obté gràcies al funcionament natural dels ecosistemes: aliments, fusta, aigua neta, protecció davant l'erosió i les inundacions, etc. Sergi Sabater, sotsdirector de l'ICRA i cap de l'Àrea de Recerca de Recursos i Ecosistemes de l'ICRA, ha explicat en la presentació d'aquest dos estudis que "la idea que la natura proporcioni serveis a la humanitat no és nova, però sí que ho és que aquests serveis es quantifiquin en termes econòmics".
Així doncs, l'estudi apunta que la conca del riu Llobregat, caracteritzada per rebre fortes pressions derivades dels grans nuclis urbans i les diverses activitats econòmiques que s'hi desenvolupen, proporciona serveis ecosistèmics relacionats amb l'aigua amb una potencialitat mitjana de 1000M€ anuals. L'estudi ha comptabilitzat quatre serveis bàsics: el subministrament d'aigua de boca; la retenció de sediments abans que arribin als embassaments (que redueix així el cost de dragat dels embassaments i n'allarga la seva vida útil); la producció d'energia hidroelèctrica; i l'autodepuració de contaminants, que evita haver-los de tractar per fer servir l'aigua amb garanties. Dels serveis hidrològics avaluats per l'estudi, el subministrament d'aigua de boca és de llarg el que rep una major valoració econòmica, especialment en anys humits quan grans quantitats d'aigua són generades dintre de la conca. Segueix la protecció de l'erosió (10M€) i el subministrament d'aigua per a la producció d'energia hidroelèctrica en embassaments (9M€)

Teniu més informació sobre l'estudi aquí

L'ICRA ha volgut anunciar els resultats de dos dels seus estudis més recents precisament quan està a punt de complir-se, el dia 7 d'octubre, el segon aniversari de la inauguració de la seva seu, l'Edifici H2O, a Girona. L'entitat es presenta com a model d'efectivitat i rendibilitat científica i social i, segons el seu director, Damià Barceló. De fet, pel que fa al  nombre d'articles publicats en revistes de prestigi com Global Change Biology, Chemosphere, TRAC, Water Research i JACS. L'ICRA ha passat dels 16 articles publicats el 2008, als 95 de l'any 2010. I es preveu que el 2011 es publiquin 140 articles o més.

 

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí