L'estudi sobre l'ús de bales de residus per a restauració paisatgística dóna resultats satisfactoris

31/10/2007 - 00:00
Els resultats de l'experiència pilot de la recuperació de part de la Vallensana amb bales de residus premsats són satisfactoris, segons l'estudi que han elaborat els professors Baldasano i Sanz de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i que forma part del conveni entre l'Ajuntament de Badalona, l'ARC, l'EMA i la Gestora de Runes de la Construcció. El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha fet públics els resultats de la prova pilot de restauració d'una part de la pedrera Vallensana (Badalona) amb el rebuig de residus municipals embalats provinents de l'Ecoparc 2 (Montcada i Reixac). La prova ha estat sufragada al 50% per l'ARC i l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EMA) i s'ha realitzat en un sector condicionat de la Vallensana, que va ser clausurada el 31 de desembre de 2004. Aquesta experiència pilot es donarà totalment per acabada quan s'hagi finalitzat el procés de recuperació paisatgística amb vegetació, que serà l'any 2008. Els valors obtinguts indiquen que el contingut de matèria biodegradable dins les bales és com a màxim del 6,3%, resultat que confirma els assolits a la primera experiència duta a terme al Garraf. L'objectiu de la prova era fer el seguiment de les bales que produeix l'ecoparc de Montcada i Reixac -competència de l'EMA-, i que s'han anat dipositant en una part de l'antiga pedrera Vallensana per a la seva recuperació paisatgística. Al llarg de 2 anys, s'ha avaluat el comportament dels materials que contenen aquestes bales per determinar si són adequades per reblir i recuperar espais degradats per l'extracció de pedra. També se n'han mesurat les emissions de gas i lixiviats (líquid resultant de l'activitat de la matèria orgànica). L'informe tècnic de la UPC dóna els indicadors següents del primer any i mig de control: > La matèria biodegradable es troba entre el 3 i el 6,5%, amb poca variabilitat > El plàstic varia entre un 25 i un 35% > El paper i equivalents es troba entre un 51 i un 59% > El metall i el vidre oscil·len entre un 2,5 i un 8,5%. Les conclusions de l'informe de la Universitat també indiquen que l'activitat biològica dels residus embalats disminueix considerablement en poc temps. La composició de gas metà dins les bales disminueix també de manera important i té tendència a estabilitzar-se. La composició del gas dins les bales és molt similar a la del gas entre bales; el gas s'ha format mentre ha durat l'activitat biològica. D'altra banda, amb el temps la part biodegradable dels residus es torna més fina i difícil de classificar. Pel que fa als lixiviats, pràcticament no apareixen i, els que hi ha, contenen valors de contaminació poc elevats. Obrir una bala Durant els dos anys que ha durat la prova, l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya ha anat separant els diferents residus immediatament després de ser compactats, en períodes d'un any i mig, gairebé dos anys, i després dos anys i mig. S'han estudiat bales que contenien rebuig resultant de la línia de selecció manual i mecànica del residu municipal que es fa en un ecoparc. Aquest tipus de plantes fa prèviament una selecció de voluminosos, de matèria orgànica i de materials recuperables (envasos, paper, cartró i vidre), i també una separació automàtica d'elements fèrrics i d'alumini.

Relacionats

Butlletí