Les TIC, clau per a un nou model energètic

Sostenible.cat

10/03/2011
Smart grids, smart cities, e-work, e-logistics són alguns dels conceptes associats a les TIC, la missió dels quals és millorar la gestió en diferents àmbits: xarxa de distribució elèctrica, serveis urbans, coordinació del treball i del transport. Les conseqüències de l'extensió d'aquestes tecnologies és la reducció del consum i l'augment de l'eficiència. Però la seva implantació no avança a la velocitat que seria desitjable, fet que contrasta amb la necessitat cada cop més imperiosa d'impulsar la transició cap a un nou model energètic. Aquestes són algunes de les conclusions de l'acte Perspectives energètiques per a catalunya. La contribució de les TIC a l'assoliment d'un model energètic més sostenible, que ha organitzat a Barcelona la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (Fundació CTecno)
Un full de ruta per les TIC

Les TIC tenen un paper cabdal en la transició cap a un nou model energètic. Així ho demostra l'estudi elaborat i presentat per la Fundació CTecno. I serà clau en dos sentits: per la seva influència creixent en la resta de sectors econòmics, però també per la capacitat que tenen aquestes tecnologies de contribuir a la seva pròpia eficiència. Es calcula que actualment les TIC actualment representen entre un 8% i un 10% a les emissions globals, percentatges que es podrien reduir amb una aplicació més àmplia i alhora intensiva del coneixement generat en el sector.

L'estudi, fet a instàncies del Congrés dels Diputats, marca alguns elements essencials del full de ruta perquè les TIC puguin desenvolupar el seu potencial:

  • Consideració de les TIC com a àmbit absolutament transversal.
  • Inserció plena en l'estratègia energètica UE 2020 tenint en compte la "demanda d'un canvi tecnològic urgent".
  • Renúncia, en coherència amb el punt anterior, a una política a curt termini.
  • Augment de la cooperació entre les empreses tecnològiques i el sector públic per trobar línies de finançament.
  • Reforçar el paper de lideratge de l'administració en aquest àmbit amb "vocació exemplaritzant".
  • Millorar la informació estadística sobre l'energia per a empreses i consumidors.
  • Contribució de les TIC canvis culturals i socials (hàbits, pautes d'organització).

Falta visió a llarg termini
L'acte també ha comptat amb una taula rodona per debatre sobre la capacitat col·lectiva de respondre a les necessitats energètiques del segle XXI. Ha comptat amb la presència de Joan Esteve, cap de l'Àrea de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN); Antoni Martínez, director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i Mariano Marzo. Catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona. La moderació ha anat a càrrec de  Ramon Garriga, director del parc de l'Energia de la Fundació b_TEC.

El moderador ha interpel·lat als convidats sobre fins a quin punt allò que cal per assegurar el futur subministrament energètic. Mariano Marzo, ha dit que "fem tard perquè no estem fent les inversions necessàries per afrontar els reptes". Marzo ha reconegut que, malgrat que es prenen iniciatives, "no van amb el ritme necessari per avançar". Es referia al fet que la inversió pública en R+D hauria de doblar-se per atendre el repte energètic que suposa la reducció de la disponibilitat de petroli, fet que que planteja un problema seriós especialment per al transport per la manca d'una alternativa madura.

Joan Esteve ha afirmat que Espanya "no mostra una visió a llarg termini en la qüestió energètica" i ha apuntat que a Catalunya, malgrat ser pioners en aquest tema, no s'ha avançat el que caldria i que molta tecnologia necessària no s'ha implantat "per falta de coneixement o per deficiències en les normatives".

Recuperar el temps perdut
El director de l'IREC, Antoni Martínez, ha posat un contrapunt a la resta d'intervencions ja que en aquest organisme s'estan desenvolupant tot un seguit de tecnologies (nanomaterials per millorar l'eficiència de les cèl·lules fotovoltaiques, aerogeneradors marins, control de la il·luminació, energy harvesting i nous biocombustibles). Segons Martínez, tots aquests avenços "estan relacionats amb les TIC".

Però la contribució de les TIC a la millora en l'ús de l'energia a través de la gestió i de l'increment de l'eficiència no es limita a la recerca puntera. De fet, tecnologies que ja estan a l'abast com els comptadors intel·ligents (smart meters) representen el punt d'enllaç entre els consumidors i les TIC que incideixen directament en les pautes de conducte. Aquí els convidats han coincidit en què "es va molt a poc a poc" en l'extensió d'aquests aparells. Igualment s'ha posat de manifest la importància que tindria que l'administració impulsés un pla de renovació de comptadors que enviessin la informació en dues direccions: cap a la companyia i cap al consumidor perquè aquest pogués modificar els patrons de consum.

La conclusió és que cal emprendre la creació de noves infraestructures que incorporin les TIC i que aquesta és una tasca llarga que no es pot ajornar per més temps.

Etiquetes: 

Relacionats

Acte
Acte
15/06/2019 - 11:30
La Fàbrica del Sol

Butlletí