Les sancions als vehicles no aptes per circular per la ZBE s’aplicaran a partir del 15 de setembre

Font: Ajuntament de Barcelona

10/09/2020 - 09:43

La zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2020 amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i el volum del trànsit a la ciutat. Amb l’emergència sanitària per la covid-19 es va ajornar l’inici del règim sancionador, previst inicialment per a l’1 d’abril, als vehicles que no siguin aptes per circular per la ZBE en els horaris establerts. Les infraccions se sancionaran amb multes a partir de 100 euros, i poden incrementar-se en un 30% en cas de reiteració.

Per què s’ha creat la zona de baixes emissions (ZBE)?

Els objectius de la ZBE Rondes de Barcelona són reduir la contaminació ambiental, millorar la qualitat de l’aire i la salut pública i, alhora, fomentar el canvi cap a una mobilitat més sostenible. El transport públic i la xarxa ciclista són les maneres òptimes de moure’s per la ZBE Rondes de Barcelona.

Aquesta mesura forma part de les accions de l’Ajuntament de Barcelona per reduir en quinze anys un 30% de les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la ZBE es preveu aconseguir que es redueixin les emissions de NOx i PM10 fins a un 31% i un 39%, respectivament.

A quins vehicles afecten les restriccions?

 • Per la ZBE Rondes Barcelona no poden circular els vehicles més contaminants —és a dir, els vehicles als quals no correspon l’etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C i B)— els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores. Els vehicles afectats per aquesta restricció són els cotxes (M1) i les motocicletes i ciclomotors (L) als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT. És a dir:
  • Cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
  • Motocicletes i ciclomotors (L) anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Les persones titulars dels vehicles que no són aptes per circular per la ZBE poden demanar autoritzacions de 24 hores (amb un màxim de deu dies l’any) al web zbe.barcelona.

Vehicles professionals, de mercaderies i de passatgers

Els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers disposen dun temps de moratòria, amb ampliació especial segons el tipus de vehicle. D’aquesta manera, podran circular independentment del distintiu ambiental de la DGT que tinguin i disposaran d’uns mesos més per adoptar energies menys contaminants.

 • Furgonetes (N1): tenen moratòria fins a l’1 d’abril del 2021.
 • Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N3 i M2): tenen moratòria fins a l’1 de juliol del 2021.
 • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport collectiu: tenen moratòria fins a l’1 de gener del 2022.

Quines exempcions hi ha?

 • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
 • Vehicles de serveis d’emergències.
 • Vehicles de serveis essencials (mèdic o funerari).
 • Vehicles singulars: grues, unitats mòbils de ràdio i televisió, vehicles laboratori, vehicles taller, vehicles per a fires, vehicles condicionats per a la venda o exposició d’articles, vehicles amb cambres de refrigeració i formigoneres.
 • Més detalls de les exempcions a: zbe.barcelona

Autoritzacions especials

Les persones en tractament mèdic que necessitin desplaçar-se amb el seu vehicle per dirigir-se a un centre mèdic caldrà que es registrin prèviament en el web zbe.barcelona i hi aportin la documentació necessària. Alhora, els vehicles sense distintiu ambiental que circulin per la ZBE per una urgència mèdica podran sol·licitar l’autorització en un termini de tres dies des que s’hagi comès la infracció.

 


 

Relacionats

Notícia

Els entorns de 155 centres educatius seran espais amb menys cotxes i, amb les actuacions previstes fins al 2022, es convertiran en llocs de trobada amb menys contaminació, més saludables i agradables. Les intervencions inclouen reduir el nombre de carrils i la velocitat de circulació, crear espais plaça amb elements de joc, reforçar la senyalització i instal·lar elements de seguretat. ​

Entrevista

Helena Vilardell és mestra, vicepresidenta d’Osona amb bici, i impulsora de Canvis en Cadena. Des d’aquesta última entitat ha contribuït a promoure el bicibús, una iniciativa de mobilitat sostenible i inclusiva adreçada al món escolar. En aquesta entrevista explica els beneficis d’aquesta fórmula de transport i aclareix algunes qüestions relatives a la seva implementació.

Notícia

El Bicibús és una iniciativa que fa temps que es duu a terme als països baixos i a d’altres localitats, i que pretén que nens i nens realitzin el trajecte cap a l’escola en bicicleta, en grup i de manera segura. Aquesta modalitat de transport escolar està organitzada i coordinada per les famílies amb la participació del centre escolar i el suport municipal, teixint així comunitat educativa i amb els infants com a principals protagonistes.

Butlletí